روزه سکوت چیست؟ صندوق عهد در حال حاضر کجاست؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس روزه ای به نام روزه سکوت نام برده نشده ولی برخی افراد که با مشکل خطای زبان یا دیگر مشکلات زبانی مانند پرحرفی یا غیبت و غیره روبرو هستند، تصمیم می گیرند که روزه سکوت داشته باشند. بعضی نیز

May/09/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

من در کشوری هستم که خیلی کم صلیب میشه گیر آورد و اگه دین خود مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مسیحیان پرستش و عبادت حقیقی را به روح و راستی و از صمیم دل و صداقت می طلبد و نه با صلیب یا مجسمه. اتفاقاً کتاب مقدس ما را از استفاده از تمثالها و مجسمه ها و اینگونه وسایل به منظور پرستش منع

Apr/18/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

حالت شکرگزاری را در خود رشد دهید! مشاهده پاسخ

آیا در زندگی خود به معجزه نیاز دارید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، پس شکرگزار باشید. شکرگزاری یک حالتی است  که خالق معجزات است و این قدرت را دارد که شرایط به ظاهر لاینحل را متحول کند. وقتی در بحب

Apr/17/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 1  

چطور می توانم برای حل مشکلات به مریم مقدس توسل کنم؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مسیحیان به ما هیچ توصیه ای ندارد که خطاب به مریم مقدس دعا کنیم. کلام خدا می فرماید: بین انسان و خدا تنها یک واسط وجود دارد و آن هم عیسی مسیح خداوند است. به جای دعا خطاب به مریم، به سوی خدای

Apr/04/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

بدنهای ما معبد روح القدس است به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

از زمانی که شروع به پیروی از خداوندمان عیسی مسیح می کنیم، روح خدا در قلوب ما ساکن می شود و کتاب مقدس می فرماید از آن لحظه بدنهای ما معبد روح القدس می شود. خدا می فرماید: " من در خانه ساخته شده به

Dec/16/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 4