چرا مسیحیان از همجنس گرایی هراس دارند؟ مشاهده پاسخ

همجنس گرا هراسی یعنی ترس از همجنس گرایان. اما معنی آن به جایی کشیده شده که به نفرت از آنها تبدیل شده است. همجنس گرا هراس بودن در واقع احساسات درونی یک فرد نسبت به همجنس گرایان می باشد که نمود بیرونی پ

Sep/09/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

آیا می توان از آلات موسیقی در پرستش کلیسایی استفاده کرد؟ مشاهده پاسخ

در تمام نمونه هایی که ایمانداران در عهد جدید برای پرستش گرد هم جمع می شدند، هیچ نمونۀ واضحی نیست که در آن آلات موسیقی به کار رفته باشد. اکثر کلیساهای امروز از انواع آلات موسیقی استفاده می کنند، ا

Aug/12/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 64 بازدید 1  

آیا خدا دعای شخص گناهکار یا بی ایمان را جواب می دهد؟ مشاهده پاسخ

یوحنا فصل 9 آیه 31 می گوید، " همه می‌دانند كه خدا به دعای اشخاص شياد گوش نمی‌دهد، بلكه دعای كسی را می‌شنود كه خداپرست باشد و اراده‌‌ء او را انجام دهد". همچنین گفته ش

Jul/09/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 2  

معنای پرستش مسیحی چیست؟ مشاهده پاسخ

معنای کلمه ای یونانی در عهد جدید که اغلب «پرستش» (proskuneo) ترجمه شده، «افتادن در مقابلِ» یا «تعظیم کردن در مقابل» می باشد. پرستش یک نگرش یا وضعیت روح است. از آنجا

Jun/24/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

پرستش در کلیسا تا چه حد باید در اولویت قرار گیرد؟ مشاهده پاسخ

اگر فردی جان ما را نجات داده باشد، واکنش ما باید قدردانی و سپاس باشد. اگر به ما هدیه ای داده شود که هرگز نمی توانستیم آن را بدست آوریم، قدردانی خود را اعلان می داریم. پرستش یعنی بیان قدردانی و سپاسگزا

Jun/24/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 94 بازدید 0  

شرایط و عناصر لازم برای یک جلسه پرستشی واقعی چه چیزهایی هستن مشاهده پاسخ

انسان به طور ذاتی یک موجود پرستشی است. نویسنده مزامیر این ویژگی را اینگونه توصیف می کند: “چنانكه آهو برای نهرهای آب اشتياق دارد، همچنان ای خدا، جان من اشتياق شديد برای تو دارد” (مزامی

Jun/24/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0