آزادی از تلخی ها مشاهده پاسخ

  آزادی از تلخی ها تلخی بیوه زن  2پادشاهان 4: 1-7 تلخی های درون خود را می توان نه فقط به مردمان عادی و خداوند اعتراف کرد بلکه می توان به شبان یا مسئول کلیسا نیز اعتراف

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0  

جنگهای بیهوده مشاهده پاسخ

  جنگهای بیهوده دوم تواریخ 35: 20-24 همه ما خوب می دانیم که ما در یک جنگ روحانی درگیر هستیم. جنگ با شریر، جنگ با دنیا و جنگ با نفس. در افسسیان فصل 6: 10-18 اسلحه های جنگ روحانی را می

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 93 بازدید 0  

غرور و ضدیت خدا با آن مشاهده پاسخ

غرور و ضدیت خدا با آن حزقیال 28: 11-19 غرور از مسائلی است که ما هر روزه با آن دست و پنجه نرم می کنیم. از وقتی که جلوی آینه می ایستیم و خود را می نگریم تا لحظه ای که به تختخواب می رویم و در مورد

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 89 بازدید 0  

وقت را دریابید مشاهده پاسخ

وقت را دریابید افسسیان 16:5   سالهای ما پر از وقتها است.وقت خوابیدن، وقت بیدار شدن، وقت کار کردن، وقت کلیسا رفتن. شاید خوب باشد در این آغاز سال کلیسایی مان از خود بپرسیم وقت خود را در

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 0  

نیکویی با دانایی مشاهده پاسخ

نیکویی با دانایی رومیان 16: 19 در کتاب مقدس مسئله محبت یکی از سوالاتی است که بسیاری در فکر خود دارند. اینکه باید همه را محبت کنیم در آن شکی نیست. اما در کلام خدا گاهی مسائلی می بینیم که به ظاهر

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 0  

محبت قویترین و با ارزشترین است مشاهده پاسخ

محبت قویترین و با ارزشترین است غزل غزلها 8: 7 اول قرنتیان 13   در دنیایی که ما زندگی می کنیم کمبود محبت یکی از دردهای اساسی انسانها است. چه در سطح سیاسی و چه در سطح اجتماعی و چه در سط

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 178 بازدید 0