به عنوان یک ایماندار چگونه و چطور باید ثمره بیاورد؟ یا به مشاهده پاسخ

کسی که با مسیح رابطه زنده دارد و کلام خدا را اطاعت می کند، ثمرات زیر را به بار می آورد: 1- صید جانها- یعنی زندگی او باعث نجات گناهکاران و تبدیل زندگی ها شود. 2- ثمره یک ایماندار به مسیح که پر از

Feb/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 136 بازدید 0  

برای شرکت در کنکور، پر کردن فرمی که در آن گزینه دین وجود دار مشاهده پاسخ

در رابطه با چنین مواردی، کلام خدا به ما نشان می دهد که خدا روح خود را در اندرون مؤمنینش قرار داده تا آنها را کمک و یاری رساند و حکمت کافی برای برخورد با چنین مسائلی ببخشد. توصیه بنده به شما

Feb/03/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 148 بازدید 3  

سالها پیش مادرم برای من یک طلسم گرفت به منظور خوشبختی در ازد مشاهده پاسخ

مهم است که در دعا بایستید و این اتفاق و سحر و جادو را محکوم کنید و به شیطان و ارواحش اعلام کنید که هیچ حقی بر شما و زندگیتان ندارند و این طلسم و سحر و جادو را به هیچ وجه بر خود نمی پذیرید و خود را تحت

Jan/27/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 1  

من بار ها با خداوندم عهد کردم که عمل خود ارضایی را انجام نده مشاهده پاسخ

مسلماً شکستن قول و عهد و پیمان با خداوند امر ناشایستی است اما خداوند ما عیسی مسیح فرمود: " هر که نزد من آید، او را بیرون نخواهم کرد." و نیز خودش به ما فرموده که هفتاد مرتبه هفت دیگران را ببخ

Jan/22/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 131 بازدید 0