نیکویی با دانایی مشاهده پاسخ

نیکویی با دانایی رومیان 16: 19 در کتاب مقدس مسئله محبت یکی از سوالاتی است که بسیاری در فکر خود دارند. اینکه باید همه را محبت کنیم در آن شکی نیست. اما در کلام خدا گاهی مسائلی می بینیم که به ظاهر

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 62 بازدید 0  

محبت قویترین و با ارزشترین است مشاهده پاسخ

محبت قویترین و با ارزشترین است غزل غزلها 8: 7 اول قرنتیان 13   در دنیایی که ما زندگی می کنیم کمبود محبت یکی از دردهای اساسی انسانها است. چه در سطح سیاسی و چه در سطح اجتماعی و چه در سط

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 0  

اسحاق یا اسماعیل مشاهده پاسخ

اسحاق یا اسماعیل؟ (پیدایش 1:16-2:17) (غلاطیان 22:4-31)   ما انسانها پیوسته در معرض انتخاب قرار داریم. انتخاب بین خوب و بد. خداوند و خودمان یا اطرافیانمان یا شریر. انتخاب بین بزرگ یا ک

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 1  

ریاکاری، شریعت و رابطه زنده مشاهده پاسخ

ریاکاری، شریعت و رابطه زنده متی باب 23   شاید اگر بگویم ملت ما بیشتر از هر ملتی با ریاکاری آشناست، افراط نکرده باشم. ولی آنچه من در مدت ایمان خود متوجه شده ام این است که ما ایمانداران ای

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 1  

فروتنی به شباهت مسيح مشاهده پاسخ

فروتنی به شباهت مسيح   يكي از چيزهايی كه در تولد مسيح چشمگير است، اين است كه مسيح كه با خدا برابر بود با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد و خود را خالی كرد و جسم انسانی پوشيد. برا

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 1  

در زمانهای آخر چگونه مردمان باشیم؟ مشاهده پاسخ

در زمانهای آخر چگونه مردمان باشیم؟ دوم پطرس 11:3و12   برای خیلی ها مهم است بدانند مسیح در چه تاریخی خواهد آمد؟ یا چه علامات عجیب و غریب در بازگشت مسیح اتفاق خواهد افتاد. ولی آنچه که بسیا

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 1