در موقعیت مفیبوشت هستید یا یهویاکین؟ مشاهده پاسخ

  در موقعیت مفیبوشت هستید یا یهویاکین؟ دوم سموئیل 4: 4؛ دوم سموئیل 9 و دوم پادشاهان 24: 9 و دوم پادشاهان 25: 27-30 این دو داستان به نظر بسیار به هم شباهت دارند. هر دو مورد لطف پادشاه

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 94 بازدید 3  

آزادی از تلخی ها مشاهده پاسخ

  آزادی از تلخی ها تلخی بیوه زن  2پادشاهان 4: 1-7 تلخی های درون خود را می توان نه فقط به مردمان عادی و خداوند اعتراف کرد بلکه می توان به شبان یا مسئول کلیسا نیز اعتراف

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

جنگهای بیهوده مشاهده پاسخ

  جنگهای بیهوده دوم تواریخ 35: 20-24 همه ما خوب می دانیم که ما در یک جنگ روحانی درگیر هستیم. جنگ با شریر، جنگ با دنیا و جنگ با نفس. در افسسیان فصل 6: 10-18 اسلحه های جنگ روحانی را می

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

غرور و ضدیت خدا با آن مشاهده پاسخ

غرور و ضدیت خدا با آن حزقیال 28: 11-19 غرور از مسائلی است که ما هر روزه با آن دست و پنجه نرم می کنیم. از وقتی که جلوی آینه می ایستیم و خود را می نگریم تا لحظه ای که به تختخواب می رویم و در مورد

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 0  

وقت را دریابید مشاهده پاسخ

وقت را دریابید افسسیان 16:5   سالهای ما پر از وقتها است.وقت خوابیدن، وقت بیدار شدن، وقت کار کردن، وقت کلیسا رفتن. شاید خوب باشد در این آغاز سال کلیسایی مان از خود بپرسیم وقت خود را در

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 158 بازدید 0