صدای شیپور خدا ( نظری به زندگی و خدمات درخشان کشیش دیوید وی مشاهده پاسخ

 صدای دیوید ویلکرسون یکی از معدود صداهای انبیای خدا است که امروز هم بعد از مرگش طنین انداز است و این هشداری است به ما که نبوتها را خوار و حقیر نشماریم وپیام های خدا و انبیای واقعی و معاصرخدا

Apr/07/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 314 بازدید 1  

من متأهل و 38 سالمه. متأسفانه سؤال من زیاد جالب نیست ولی برا مشاهده پاسخ

بنده هیچ کس را نمی شناسم که بدون تصویر سازی ذهنی اقدام به خودارضایی نماید. کاملاً شما را درک می کنم که دارای نیازهای جنسی هستید ولی ثمره روح پرهیزگاری می باشد. مسلماً پرهیزگاری امری است که نیاز به انض

Apr/04/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 98 بازدید 0  

هفت نكته  مهم برای ما مسيحيان در رابطه با بحران موجودِ ویروس مشاهده پاسخ

گاهی نوشتن سخت می شود وسخت تراز آن؛ زمانی که نمی دانی از کجا شروع کنی! ولی نوک قلم فریاد می کشد وگریه های درونت تورا مجبور می کنند بنویسی، چرا که حقیقت در هاله ای از ابهام قراردارد. ویروس كرون

Mar/19/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 321 بازدید 1  

نظر کتاب مقدس در مورد افسردگی چیست و چگونه یک مسیحی می تواند مشاهده پاسخ

افسردگی یک وضعیت شایع است و میلیون‌ها انسان، مسیحی و غیر مسیحی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. کسانی که از افسردگی رنج می‌برند، احتمالاً احساسات عمیقی از غم، عصبانیت، ناامیدی، خستگی و علا

Mar/15/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 185 بازدید 1  

می خواستم بدونم که بعد از خارج شدن منی، غسل جنابت در مسیحیت مشاهده پاسخ

غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی، که به منظور طهارت شخص پس از عمل جنسی صورت می پذیرد و معنای روحانی در پس آن هست و اگر شخصی این عمل را انجام ندهد، نجس یا ناپاک یا نالایق برای انجام فرایض دینی، مانند نم

Mar/15/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 0