قبل ازغسل تعمید سؤال پرسیده میشه؟ و اگه جواب بله هست لطفا کم مشاهده پاسخ

در زمان تعمید دادن شخص، از او سؤال می شود که آیا ایمان دارد که عیسی مسیح بخاطر گناهان او بر صلیب قربانی شد و سه روز پس از مرگش برخاست؟ و سؤال دومی که می شود این است که آیا اعتراف می کنید که عیسی مسیح

Jul/22/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 643 بازدید 0  

متأسفانه من جایی دروغی گفتم و نمی تونم به سادگی برم و بهشون مشاهده پاسخ

هر نوع دروغ و یا مکر و حیله ای از دید خدا در هر زمان چه در زمان تعمید و چه در زمان خطر و غیره قابل قبول نیست و گناه محسوب می شود. اگر شخص از این گناه توبه کند و حقیقت را بگوید و این گناه را ترک ک

Jul/22/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 362 بازدید 0  

سلام .براي همسرم در اتحاد دعا كنيد متاسفانه ايشون به دليل مشاهده پاسخ

حتما" برای همسر شما در دعا خواهیم بود و بنده برای پیگیری و نیز هر کمکی که از دستمان بر بیاید شما را به تیم پیگیری پرپاسخ معرفی خواهم کرد و آدرس ایمیل شما را به آنها منتقل می کنم تا تماس لازم با ش

Jul/18/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 355 بازدید 0  

توضیح این مسئله چگونه است: که شنیدن صدای خدا چطور هست و چطو مشاهده پاسخ

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. در اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب

Jul/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 339 بازدید 0  

سؤالی از جانب یک قاضی برای به چالش کشیدن ایمان یک پناهجوی نو مشاهده پاسخ

هیچکدام از رسولان مسیح و یا پیروان حقیقی مسیح در طول تاریخ خود را از قصد به کشتن نداده اند و به شهادت نرسیده اند، بلکه تلاش کرده اند تا آنجا که مقدور است زنده بمانند و به خدمت خود به خداوندشان بر روی

Jul/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 369 بازدید 0  

سؤال من از شما اينه كه من چيكار كنم كه شك و ترديدم به خدا و مشاهده پاسخ

برای رسیدن به یقین کامل و اطمینان از ایمان خود می بایست با خداوند عیسی مسیح رابطه ای صمیمی برقرار کنید و هر روزه حضور او را در زندگی خود تجربه کنید و از طریق کلام او به صدای او گوش کنید و ارتباطی دو ط

Jul/12/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 335 بازدید 0