اول تسالونیکیان 5: 18 !"برای هرچه که پیش می آید، خدا را شکر مشاهده پاسخ

آیه ای که اشاره کرده اید، نمی گوید برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. خیلی مهم است که آیه را به همان صورت که نوشته شده به آن دقت کنیم و تفسیر کنیم. اینجا آیه را برای شما دقیقا" درج می کنم

Aug/13/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 323 بازدید 0  

حقیر ایماندارم و از ارز مسافرتی استفاده کردم و یورو به قیمت مشاهده پاسخ

در باره این مطلب شما می بایست با سازمان یا کلیسایی که شما را به آن کشور دعوت کرده اند و این مبلغ را به شما پرداخت کرده اند، در میان بگذارید و شفاف باشید و نظر آنها را بپرسید که چگونه می بایست عمل کنید

Aug/12/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 254 بازدید 0  

مدت زمان نزدیک به سه سالی است که به همراه همسر و دخترم ترکیه مشاهده پاسخ

نمی دانم با گذر این زمان چه تصمیمی گرفته اید و آیا به ایران بازگشته اید یا خیر، اما اگر هنوز در ترکیه هستید، بسیار مهم است که در این مورد با شبان یا کشیش کلیسای محلی خود مشورت کنید و با هم دعا کنید و

Aug/12/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 283 بازدید 0  

چگونه یک انسان می تواند به صورت و شباهت عیسی مسیح تبدیل شود؟ مشاهده پاسخ

ایماندار به مسیح با پیروی او از طریق مطالعه کتاب مقدس و شنیدن صدای او از طریق کلامش و همکاری با روح خدا و داشتن رابطه ای صمیمی با مسیح و پرستش او و بودن در کلیسای مسیح و تراشیده شدن توسط جماعت کلیسایی

Aug/04/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 274 بازدید 0  

کدام انجیل را مطالعه کنم؟ مشاهده پاسخ

برای شروع مطالعه انجیلها، پیشنهاد می کنم انجیل لوقا را اول مطالعه کنید و بعد اناجیل مرقس و متی و یوحنا را. انجیل به معنای خبر خوش می باشد و این چهار پیرو عیسی مسیح زندگی و تعالیم و معجزات و اعمال و مر

Jul/31/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 287 بازدید 0  

آیا همه مسح خداوند را دارند؟ اگرنه چه کسانی مسح خداوند را دا مشاهده پاسخ

از دوم قرنتیان 1: 21 و اول یوحنا 2: 20 و 27 کاملا" مشخص است که مسح خدا  توسط حضور روح القدس در زندگی ایمانداران به مسیح وجود دارد اما در ضمن مسح خاصی برای خدمت خدا نیز وجود دارد که در ا

Jul/30/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 300 بازدید 0