من بار ها با خداوندم عهد کردم که عمل خود ارضایی را انجام نده مشاهده پاسخ

مسلماً شکستن قول و عهد و پیمان با خداوند امر ناشایستی است اما خداوند ما عیسی مسیح فرمود: " هر که نزد من آید، او را بیرون نخواهم کرد." و نیز خودش به ما فرموده که هفتاد مرتبه هفت دیگران را ببخ

Jan/22/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 86 بازدید 0  

چگونه بدانیم و مطمئن باشیم که به عنوان یک ایماندار حضور خدا مشاهده پاسخ

خدا همیشه و در همه جا حاضر است اما این ما هستیم که از حضور او بهره نمی بریم و چشمان ما نسبت به حضور او بسته است. برای اطمینان از حضور خدا در زندگیمان در مرحله اول می بایست از گناهان خود بازگشت 180 درج

Jan/08/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 1  

آیاتی که در بعضی فیلم ها مانند احضار برای دور کردن شیطان می مشاهده پاسخ

مطالعه و ایمان به کلام خدا  و نیز دعای رهایی برای شخص می تواند او را از اسارت ارواح پلید آزاد سازد. برای اخراج روح پلید می بایست شخصی که دعای رهایی را می کند، به هویت و اقتدار خود در مسیح آش

Dec/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 93 بازدید 14  

بایدها در شریعتِ عیسی مسیح مشاهده پاسخ

آیا شما از باید‌ها و نباید‌های شریعتِ عیسای مسیح آگاهی دارید، یا جزو کسانی هستید که می‌گویند در آیین مسیحیت همه چیز هردم بیلی است و کسی با کسی کاری ندارد؟ پولسِ فرستاده، در اول قرنتیان

Dec/23/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 185 بازدید 3  

مسیحیان صهیونیست، کاسه داغ تر از آش! مشاهده پاسخ

هم اکنون بیش از نیم سده از پایه‌ریزی کشور اسراییل می‌گذرد، و همچنان بسیاری از یهودیان علاقه‌ای به بازگشت به سرزمین کنعان ندارند و از پایه با پدیده صهیونیزم مخالف هستند. برای نمونه، نزدی

Dec/18/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 213 بازدید 0