می خواستم بدونم که بعد از خارج شدن منی، غسل جنابت در مسیحیت مشاهده پاسخ

غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی، که به منظور طهارت شخص پس از عمل جنسی صورت می پذیرد و معنای روحانی در پس آن هست و اگر شخصی این عمل را انجام ندهد، نجس یا ناپاک یا نالایق برای انجام فرایض دینی، مانند نم

Mar/15/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 62 بازدید 0  

به عنوان یک ایماندار چگونه و چطور باید ثمره بیاورد؟ یا به مشاهده پاسخ

کسی که با مسیح رابطه زنده دارد و کلام خدا را اطاعت می کند، ثمرات زیر را به بار می آورد: 1- صید جانها- یعنی زندگی او باعث نجات گناهکاران و تبدیل زندگی ها شود. 2- ثمره یک ایماندار به مسیح که پر از

Feb/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 0  

برای شرکت در کنکور، پر کردن فرمی که در آن گزینه دین وجود دار مشاهده پاسخ

در رابطه با چنین مواردی، کلام خدا به ما نشان می دهد که خدا روح خود را در اندرون مؤمنینش قرار داده تا آنها را کمک و یاری رساند و حکمت کافی برای برخورد با چنین مسائلی ببخشد. توصیه بنده به شما

Feb/03/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 3  

سالها پیش مادرم برای من یک طلسم گرفت به منظور خوشبختی در ازد مشاهده پاسخ

مهم است که در دعا بایستید و این اتفاق و سحر و جادو را محکوم کنید و به شیطان و ارواحش اعلام کنید که هیچ حقی بر شما و زندگیتان ندارند و این طلسم و سحر و جادو را به هیچ وجه بر خود نمی پذیرید و خود را تحت

Jan/27/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 1