چگونه خدا از دوران خشک روحانی برای رشد ما استفاده می کند؟ مشاهده پاسخ

ماه اوت در کالیفرنیای جنوبی اغلب خشک‌ ترین ماه سال است.  نه تنها از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روحانی، رابطه‌ای و احساسی نیز می تواند خشک باشد.   واقعیت این است که اکنون بیش از نیم

Aug/11/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

پنج راز مهم در بنای ساختمان روابط مستحکم چیست؟ مشاهده پاسخ

پنج راز مهم در بنای ساختمان روابط مستحکم: (اول قرنتیان 13: 4-8) 1- صداقت بنیاد ساختمان هر رابطه ای است. 2- دیوارهای حمایت کننده ساختمان این رابطه، اعتماد است که به مرور ایام بنا می شود. امثال

Aug/03/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 0  

آیا آزمایشات خداوند چیز خوبی است یا خیر ؟ آیا منجر به رشد مس مشاهده پاسخ

کلام خدا به ما نشان می دهد که هیچ تجربه یا آزمایشی از جانب خدا بر ما عارض نمی شود و خدا سبب و عامل این مسئله نیست اما خدا از آزمایشان و تجربیات ما برای رشد روحانی ما استفاده می کند. عکس العمل ما در

Jul/20/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 62 بازدید 0  

چگونه ایمان واقعی را از نوع جعلی آن تشخیص دهیم؟ مشاهده پاسخ

اگر سال 2020 چیزی را به ما در باره ایمان آموخت، مسلماً این بوده که ایمان جعلی به درد ما نمی خورد. فرهنگ ما به معنای واقعی کلمه با محصولات جعلی به تاراج رفته است. تقریباً می توان نسخه‌های جعلی

Jul/17/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 3  

چگونه در زمان بحران، خشم وعصبانیت خود را مَهار کنیم؟ مشاهده پاسخ

این احتمال وجود دارد که شما یا افرادی که رهبریشان می‌کنید امسال کم‌طاقت‌تر از معمول باشید. به هیچ وجه از این امر شگفت زده نشوید.  در حال حاضر دلایل بسیاری برای عصبانی شدن وجود دارد

Jul/17/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 110 بازدید 1  

معنی جدا شدن از دنیا بر اساس کتاب مقدس چیست؟ مشاهده پاسخ

جدا شدن از دنیا بر اساس کتاب مقدس یعنی تشخیص این حقیقت که خداوند ایمانداران را فراخوانده تا از روش زندگی این دنیا جدا شده و بین تمامی فرهنگ های گناه آلود بتوانند با پاکی شخصی و همگانی زندگی کنند. جدای

Jun/24/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0