قدرت و پیروزی از آن خدای ما است! مشاهده پاسخ

دنیای اطراف ما پر از سر و صداها و ادعاهای زیادی است و بعضی از مسیحیان با قرار گرفتن در این سر و صداها گاهی اوقات احساس ضعف و پوچی می کنند، چون آن رابطه زنده را با خدای خود ندارند. در زمانی که داود

Aug/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0  

معبد یا رابطه زنده با خدا؟ مشاهده پاسخ

در ابتدا خدا انسان را در فضای باز ملاقات کرد. او با آدم و حوا در باغ عدن ملاقات کرد.  از آدم تا موسی جای بخصوصی برای تجربه حضور خدا نبود. اما پس از آنکه اسرائیل از مصر بیرون آمد خدا به موسی دستو

Aug/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

کتاب مقدس در باره مصرف الکل چه می فرماید؟ مشاهده پاسخ

برای مسیحیان اقتدار نهایی برای انتخاب چیزی، باید بر اساس کلام خدا باشد. در اینجا به چند قانون تصمیم گرفتن در نور کلام خدا می پردازم. من آنها را در مورد مسیحیت و نوشیدن الکل استفاده خواهم کرد ولی می تو

Aug/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 238 بازدید 1  

پیام نوروزی: هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد! مشاهده پاسخ

زندگی مسیحی، با طراوات و تازگی بهار ارتباط زیادی دارد. نوروز یا روز نو باید هر روز در زندگی یکی مسیحی اتفاق بیفتد، برای همین من از این گفته که هر روزتان نوروز باد خیلی خوشم می آید. واقعاً هر روز یک مس

Aug/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 86 بازدید 0  

عمل ایمان، مِحنت محبت و پایداری یا استقامت امید مشاهده پاسخ

آیا تابحال فکر کرده اید که مهم ترین چیزی که در زندگیهای ما مؤثر است چیست؟ چه چیزهایی می توانند شخصیت ما را شکل دهند و آینده ما را تعیین کنند؟ این چیزهایی است که اهمیت آن را همه ما می دانیم. همه ما می

Aug/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0  

استراحت ایمان چیست؟ مشاهده پاسخ

آیا می دانید استراحت ایمان یعنی چه ؟ یعنی اعتماد کامل ما بر خدا قرار گیرد و دیگر به اعمالت فخر نکنی و به تلاشهایت توکل نکنی بلکه به خدایی تکیه کنی که قادر است که بکند بینهایت زیادتر از

Aug/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0