پیام عید پاک: تأثیر و قدرت رستاخیز مسیح از مردگان در زندگی م مشاهده پاسخ

قیام خداوندمان عیسی مسیح را به همه مومنین تبریک می گویم، باشد که همه ما در قوت قیام او زندگی کنیم. و این روز خجسته را نه فقط در تاریخ به یاد آوریم بلکه هرروزه تأثیر و قوت آن را در زندگی خود تجربه کنی

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 142 بازدید 0  

پیام سال نو میلادی: اهمیت رساندن خبر خوش انجیل به دنیای گمشد مشاهده پاسخ

از شکرگزاری برای نجات خودم و شما هرگز باز نمی ایستم. چه خدای نیکو، رحیم و پر از فیضی داریم که این نجات عظیم از بین همه مردم شامل حال ما شده است. واقعا که مسیح آمد تا من گناهکار را بجوید و نجات بخشد.&n

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 0  

درس زندگی در باره رنج و زحمات، برگرفته از چند واقعیت! مشاهده پاسخ

در زمان های گذشته، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای این كه عكس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی كرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از كنار تخته سنگ می گذشت

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 0  

محبت بی قید و شرط و بلاعوض مشاهده پاسخ

تقریباً هر 40 ثانیه یک نفر در سنین 15 الی 44 سالگی دست به خودکشی می زند. آیا دلیلش را می دانید؟ آمار نشان می دهد که سالیانه در دنیا حدود 873 هزار نفر خودکشی می کنند. تنها در سال 2000 حدود یک میلیون ن

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 110 بازدید 0  

با چه نوع عینکی به مسائل می نگریم؟ مشاهده پاسخ

فکر و نظر ما در بارۀ خودمان مهم نیست ، بلکه باید دانست که خدا در بارۀ ما چه فکر می کند و چگونه رفتار میکند؟ این سئوالی است که به شما کمک خواهد کرد تا اراده و خواست دقیق خدا را برای زندگی تان درک کرده

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 0