چگونه از احساس تقصیر رهایی یابم؟ مشاهده پاسخ

آیا افسردگی و پریشانی گناه است؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از مسیحیان را به خود مشغول می‌سازد. این سوال معمولا از سوی کسانی مطرح شده که بیشتر از دیگران بدنبال یافتن راه حل برای مسائل احساسی خود

Sep/06/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0  

اراده و خواست خدا برای فرزندانش چیست؟ مشاهده پاسخ

زندگی انسان سراسر انتخاب و تصمیم است. هر کدام از ما بارها و بارها بر سر دوراهی قرار گرفته‌ایم. کدام راه را انتخاب کنم؟ جوانب امر را می‌سنجیم، ودر نهایت یکی را انتخاب می‌کنیم. یا بخت و ی

Sep/06/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 116 بازدید 0  

بهای شاگردی عیسی مسیح مشاهده پاسخ

زندگی شاگردان عیسی مسیح و نتایج آن برای ما بسیار خوشایند است، اما لازم است به خاطر بسپاریم که شاگردی و تسلیم کامل به عیسی مسیح به عنوان خداوند و سرَوَرِ زندگی شان، نتایجی هم در بر داشت. شاگرد واق

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 0  

به رؤیای خود ایمان داشته باش! مشاهده پاسخ

موضوعی که خدا دراین چند روز به من یاداوری می کرد، در مورد رؤیایی بود که -خود او، سالها پیش در قلب من کاشت. که این رؤیا تا به امروز مانند درختی نمو می کند. رؤیای بنای 7 کلیسایی که از هر کلیسا 7 کلیسای

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 0  

رحم و دلسوزی خدا؟ مشاهده پاسخ

در این روزهای اخیر تمام فکرم با این مشغول بود که چه چیزی باعث شد که خدا تصمیم گرفت پسر یگانه خود را برای دنیا بدهد؟ آیا خدا به سود شخصی خودش فکر می کرد؟  آیا او داشت یک سری آزمایشاتی را انجام می

Sep/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0