خواست خدا برای پول من چیست؟ مشاهده پاسخ

مسئله پولِ کم اغلب دارای مشکلات خاص خود می باشد. هنگامی که من و کای (همسرم) برای اولین بار در سال 1979 از تگزاس به کالیفرنیای جنوبی نقل مکان کردیم، با اندوخته‌ای اندک اما رؤیاهای بزرگ آمدیم. در و

Nov/23/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 1  

چگونه از زندگی خود بیشترین استفاده را بکنیم؟ مشاهده پاسخ

برای اینکه با زندگی تان چه خواهید کرد سه انتخاب دارید: می‌توانید زندگی خود را با صرف وقت خود برای انجام کارهای بی‌اهمیت هدر دهید یا صرف دست یابی به شهرت کنید و یا چنان در زندگی تان سرمایه گذ

Nov/09/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 2  

چگونه هدف های قابل دستیابی برای خود  تعیین کنیم؟ مشاهده پاسخ

تحقیقات به ما می گویند که افراد به جای مشکل داشتن در دستیابی به اهداف خود، بیشتر با تعیین هدف دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع نشستن و فکر کردن در مورد اینکه خدا از ما چه انتظاری دارد، اغلب سخت تر

Oct/22/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 135 بازدید 3  

تفاوت بین رویداد ربوده شدن و آمدن ثانوی مسیح چیست؟ مشاهده پاسخ

رویداد ربوده شدن و آمدن ثانوی مسیح اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند. بعضی وقتها مشخص کردن این موضوع که آیا یک آیه‌ی کتاب مقدس به ربوده شدن اشاره می‌کند و یا آمدن ثانوی، مشکل است. با این

Oct/22/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

ما در پرتو بازگشت مسیح، چگونه باید زندگی کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باور داریم که بازگشت عیسی مسیح قریب‌الوقوع است، یعنی هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. ما، همراه با پولس رسول، باید "منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات‌دهنده‌ی خ

Oct/22/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

چگونه یک مسیحی می تواند در امور مالی خود مثمر ثمر باشد؟ مشاهده پاسخ

قانون برداشت: آنچه می کاریم برداشت نیز می کنیم: متی  17: 20 مسیح در باره دانه خردل صحبت می کند. مسیح در این آیه توجه ما را به این مطلب جلب می کند که مسئله مهم در زندگی ما اندازه ایمان ما نیست

Sep/25/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 1