نُه دلیل برای امید داشتن به نیکویی خدا (نگرشی دیگر به مزمور مشاهده پاسخ

برای بسیاری از مردم در تمام دنیا، ماه‌های گذشته پر از فشار عصبی و استرس بوده است.  احتمالاً شما هم آن را تجربه کرده اید. در نگاه اول و سطحی، این گونه به نظر می رسد که این امری عادی است که

May/14/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 1  

سه مورد که به روح آسیب می رسانند و می بایست از آن دوری کرد مشاهده پاسخ

با توجه به آیه اول یوحنا 2: 16 پاسخ سه موردی که درخواست کرده بودید عبارتند از: 1- شهوت جسم- تمایلات نفسانی که باعث نابودی ما می شود. 2- خواهش چشم- طمع به مال و منال و ماده گرایی امری است که شدید

May/13/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

آیا یک زن مسیحی می تواند به اختیار خود حجاب (روسری) را رعایت مشاهده پاسخ

مسلماً داشتن حجاب یا روسری امری ممنوع در مسیحیت نیست و یک زن مسیحی می تواند روسری یا حجاب نیز داشته باشد، اما این یک امر اجباری نیست و همانگونه که شما تقاضا کرده اید در صورتی که امری اختیاری است، بسیا

May/09/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0  

یک زن مسیحی می تواند حجاب (روسری) داشته باشد؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما کپی مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می دارم: مسئله داشتن حجاب در مشرق زمین و حتی در بعضی از کشورهای غربی نیز تا چند قرن پیش مرسوم بوده است و مسئله فرهنگی بوده

May/03/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

كتاب دوم تواریخ باب 18 آیات 20 الی 22 در مورد روح دروغ و فري مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس به وضوح شاهد اشاره به روح ترس و روح دروغ و ... هستیم. مثلا" پولس رسول در رساله اش خطاب به تیموتاؤس جوان می فرماید: خدا روح ترس را به ما نداده است (دوم تیموتاؤس 1: 7). و اشاره ای که ش

Apr/22/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

برای داشتن روابط سالم، کشمکش و اصطکاک اجتناب ناپذیر است مشاهده پاسخ

شما بدون داشتن درگیری غیرممکن است که رابطه ای قوی با دیگران داشته باشید. مکالمات باز و صادقانه پلی می باشند که همه روابط برای رسیدن به عمق بیشتر می باید از آن عبور کنند. امثال 24:26 می گوید، "

Apr/18/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 1