شعری از کشیش جلیل سپهر در باب رستاخیز مسیح: قیام از مردگان مشاهده پاسخ

بهاران آمـد و عـالم هـمه يكـسر گلـستان شـد نگر كـن بلبل عاشق بسوي باغ و بستان شـد   زمين پوشيده شد از گل به مثل فرش كاشاني نمـاي بـاغ را بـنگر عجـب سـنبل فراوان شد   زمين ن

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 213 بازدید 0  

جهان بینی مسیحی معقوله کار، فرهنگ و موسیقی و دیدگاه آن و تأث مشاهده پاسخ

در پاسخ به آنچه درخواست کرده اید می بایست این را به عرض شما برسانم که سؤال شما دارای پاسخی بسیار مفصل می باشد که در حوصله این ایمیل نمی باشد. شما را تشویق می کنم که به وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده و مقا

Nov/12/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 124 بازدید 0  

به غیر از انتشارات ۲۲۲ و ایلام آیا فروشگاه کتب مسیحی دیگری مشاهده پاسخ

انتشارات مسیحی به زبان فارسی مختلفی وجود دارند. مانند انتشارات نور جهان و انتشارات حیات ابدی و غیره که شما می توانید از طریق مراجعه به جستجوگر گوگل با این ناشرین آشنا شده و تماس حاصل فرمایید. در

Oct/22/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 2  

شعر کریسمس: این چه غوغاست! مشاهده پاسخ

این چه غوغا است که در قافله برپا شده است این چه شور است که در سینه هویدا شده است   این چه عشقی است که مجنون همه شب تا به سَحَر سر به مِحرابِ دل و دامنِ لیلا شده است  

Sep/18/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 7249 بازدید 17