شعری از بزرگمهر وزیری: گنجی در کوزه های گِلین (برگرفته از دو مشاهده پاسخ

چون که با لطف خدا فرمان بریم  ره به نومیدی کجا خود می بریم؟ آن چه پنهان کاری و شرم آوریست  از ره و از سیرت ما ، خود ، بَریست راه و رسمِ ما ، فریب و ننگ نیست با کلامِ حق ، ستیز

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 156 بازدید 1  

شعری از بزرگمهر وزیری: در کلام آمد (برگرفته از انجیل یوحنا ف مشاهده پاسخ

در کلام آمد که در روز اَزلَست واژه بود و واژه ، خود با او نشست واژه او بود و خود او در واژه بود جمله خود هستی ما از واژه بود نور هستی، خود ز تاریکی جهید هستیِ انسان از او آمد پدید

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 124 بازدید 0  

شعر: ساقی و خمریه تاک بنان مشاهده پاسخ

ساقی و خمریه تاک بنان گر لبت را به نياز لب معشوق ز هم بگشودي لب شهد و خم ابرو ز شه بيت لحم ياد آور گر كه اندوه به قدح ره زد و ماتم به جبين جام بر گير ز رگ تاك كه طلوع نزديك است گر كه خو

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 0