دیدگاه کتاب مقدس در مورد اهدای اعضای بدن پس از مرگ چیست؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس توضیح به خصوصی در مورد اهدای اعضای بدنمان ندارد. پر واضح است که اهدای عضوی از بدن در زمان کتاب مقدس امری ناشناخته بود.  با این وجود، آیه های بسیاری وجود دارند که اصول اساسی وسیعی را به

Nov/23/2020 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 1  

در روز داوری نهایی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مشاهده پاسخ

اولین نکته ای که در مورد روز داوری نهایی باید بدانیم این است که راه فرار و گریزی از این روز نیست. بدون توجه به اینکه ما چگونه پیشگویی های روز داوری نهایی را تفسیر می کنیم، به ما گفته شده است "انس

Oct/28/2020 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 2  

مدتی است که به مسیحیت روی آورده ام، دوستان و بعضاً عزیزانی ه مشاهده پاسخ

مطابق کتاب مقدس مسیحیان هیچ نوع نذر یا دعا یا خیرات ما نمی تواند تأثیری در سرنوشت ابدی افراد و فامیل و آشنایان ما داشته باشد. کتاب مقدس می فرماید یک بار مردن هست و یک بار داوری و کسانی که زندگی خود را

Jun/25/2020 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 165 بازدید 0  

فرشتگان از کجا آمده اند؟ منشاء فرشتگان چیست؟ مشاهده پاسخ

فرشتگان موجودات روحانی شخصی هستند که برای پرستش و خدمت خدا آفریده شده‌اند.  در مورد زمان آفرینش فرشتگان در باب‌های 1 و 2 پیدایش چیزی را مشاهده نمی کنیم، اما كتاب مقدس نشان می‌دهد ك

Jun/12/2020 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 2  

آیا بعد از مرگ مسیحیان هم داوری خواهند شد؟ در صورت امکان برا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت انتظار برای پاسخ برادرمان آرمان رشدی، کپی پاسخ ایشان را در زیر برایتان ارسال می دارم: درود. طبق بسیاری از

Dec/21/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 425 بازدید 3