فرشتگان از کجا آمده اند؟ منشاء فرشتگان چیست؟ مشاهده پاسخ

فرشتگان موجودات روحانی شخصی هستند که برای پرستش و خدمت خدا آفریده شده‌اند.  در مورد زمان آفرینش فرشتگان در باب‌های 1 و 2 پیدایش چیزی را مشاهده نمی کنیم، اما كتاب مقدس نشان می‌دهد ك

Jun/12/2020 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 1  

آیا بعد از مرگ مسیحیان هم داوری خواهند شد؟ در صورت امکان برا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت انتظار برای پاسخ برادرمان آرمان رشدی، کپی پاسخ ایشان را در زیر برایتان ارسال می دارم: درود. طبق بسیاری از

Dec/21/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 237 بازدید 2  

سؤالم درباره ی آیات مربوط به معاد و قیامت در تورات است. چه آ مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما در باره معاد و روز قیامت، لینک زیر را برای شما ارسال می دارم که در آن به بعضی از آیات در تورات نیز اشاره شده است: http://www.porpasokh.com/Content/Question/d2746bda-cfdd-4015-a7d4-16e

Oct/08/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 4  

درود لطفا هدف از آفرینش در مسیحیت را بفرمایید؟ مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار مهمی است که دانستن پاسخ آن می تواند زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس برای این مطلب پاسخ قوی ای دارد: هدف از آفرینش، مشارکت و مصاحبت و رفاقت انسان با خدا بود. هدف از آفرینش این ب

Oct/07/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 4  

نظر مسیحیت در مورد زندگی قبل از زمان آدم و حوا و زندگی های ب مشاهده پاسخ

پیش از خلقت زمین و آسمان و آدم و حوا، کلام خدا به ما می فرماید خدا از ازل وجود داشته و در سه شخص پدر و پسر و روح القدس مصاحبت داشته و در برهه ای از زمان فرشتگان و همه موجودات آسمانی را آفریده و سپس زم

Oct/07/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 169 بازدید 4