آیا بعد از مرگ مسیحیان هم داوری خواهند شد؟ در صورت امکان برا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت انتظار برای پاسخ برادرمان آرمان رشدی، کپی پاسخ ایشان را در زیر برایتان ارسال می دارم: درود. طبق بسیاری از

Dec/21/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 190 بازدید 2  

سؤالم درباره ی آیات مربوط به معاد و قیامت در تورات است. چه آ مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما در باره معاد و روز قیامت، لینک زیر را برای شما ارسال می دارم که در آن به بعضی از آیات در تورات نیز اشاره شده است: http://www.porpasokh.com/Content/Question/d2746bda-cfdd-4015-a7d4-16e

Oct/08/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 4  

درود لطفا هدف از آفرینش در مسیحیت را بفرمایید؟ مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار مهمی است که دانستن پاسخ آن می تواند زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس برای این مطلب پاسخ قوی ای دارد: هدف از آفرینش، مشارکت و مصاحبت و رفاقت انسان با خدا بود. هدف از آفرینش این ب

Oct/07/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 189 بازدید 4  

نظر مسیحیت در مورد زندگی قبل از زمان آدم و حوا و زندگی های ب مشاهده پاسخ

پیش از خلقت زمین و آسمان و آدم و حوا، کلام خدا به ما می فرماید خدا از ازل وجود داشته و در سه شخص پدر و پسر و روح القدس مصاحبت داشته و در برهه ای از زمان فرشتگان و همه موجودات آسمانی را آفریده و سپس زم

Oct/07/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 4  

آیا راهی برای آمرزش گناهان مردگان وجود دارد که به جهنم نروند مشاهده پاسخ

خدای کتاب مقدس خدای عادل و در ضمن خدایی است که داوری و قضاوت او ظالمانه نیست و محبت و رحمت او بر عدالت و داوری اش می چربد، اما در کلام خدا نوشته شده که انسان یک بار می میرد و بعد در برابر تخ

Sep/03/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 242 بازدید 5