نظر مسیحیت درمورد کمونیسم چیه؟ آیا مسیحیت موافق یه حکومت کمو مشاهده پاسخ

ایده کمونیسم و زندگی اشتراکی، امری بوده که در اعمال رسولان در جامعه اولیه مسیحی بر می خوریم. مسیحیان اولیه همه اموال خود را فروخته و به پای رسولان می آوردند و آنها به طور مساوی بین همه مؤمنین پخش می ک

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 0  

عید هفته ها به چه مناسبتی بود؟ مشاهده پاسخ

اعیاد مختلف اسرائیل برای این قوم سمبل عمل خدا بود. جشن‌های سالیانه قوم اسرائیل نمادی بود از اینکه خدا با آنهاست و در کنار آنها زیست می‌کند. اسرائیل در این جشن‌ها هم برکات و مواهب الهی ر

Apr/03/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 205 بازدید 0  

اگرامکان دارد درباره ی این چند کانال تلویزیونی مسیحی فارسی ز مشاهده پاسخ

ست سون پارس از شبکه های مسیحی می باشد و معتبر می باشد. در ضمن نمی دانم منظورتان از شبکه ای که شماره تلفنی از ایران در برنامه هایش درج می کند، کدام شبکه می باشد؟ در باره داشتن برنامه هایی در باره مس

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 1  

فرشتگان چه کسانی هستند؟ مشاهده پاسخ

فرشتگان پیام آوران آسمانی یا روحانی هستند. واژه عبرانی بکار رفته برای فرشته به معنای ” پیام آور“ است. فرشتگان روح‌هایی هستند که بوسیله خداوند آفریده شده‌اند (مزمور ۱۴۸: ۲-۵؛ کولس

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 1  

شورای یهود یا سنهدرین چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

سنهدرین مهم ترین شورای رهبری قوم یهود بود. کاهن اعظم رهبر این شورا بود. در زمان رخدادهای مربوط به عهد جدید، رسیدگی به مسائل مذهبی و داخلی یهودیان در حوزه اختیارات سنهدرین بود. با وجود این، سنهدرین این

Mar/30/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 1