در پاسخ به سؤال قبلی من فرموده بودید که آیه ای را بیان کنم ک مشاهده پاسخ

بنده کمی گیج شدم! شما در ایمیل قبلی فرمودید عمونی ها ولی در این ایمیل اموریان را مرقوم فرمودید. در هر صورت آیه ای مستقیم که بگوید موسی این قوم را متصرف شده، وجود ندارد و شما اینگونه از آیات برداشت

May/15/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 168 بازدید 2  

نظر مسیحیت درمورد ناسیونالیسم چیه؟ و مسیحیت چه نظری در مورد مشاهده پاسخ

در سالهای اخیر این سؤال بسیار مطرح می شود که آیا مسیحیان که خوانده شده اند تا نور جهان باشند و تمام امتها را بشارت دهند، نبایست دید یک جهان واحد را داشته باشند و ملی گرا نباشند؟ منشاء ملتها: در

Apr/29/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 1  

کتابها قابل دانلود نیستند. لطفاً تصحیح بفرمایید؟ مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر، بابت توجهتان به وب سایت پرپاسخ و پیگیری مطالب آن، از شما سپاسگزاریم. تلاش خواهیم کرد که به مسئله دانلود کتابهای کتابخانه، هر چه سریعتر رسیدگی کنیم.  باز هم

Apr/26/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 200 بازدید 0  

آیا زنان می تونن رئیس جمهور یا پادشاه بشن؟ مشاهده پاسخ

اینکه زنان می توانند رئیس جمهور یا ملکه شوند، امری است که مربوط به قوانین کشورهای مختلف است و با توجه به اینکه ما مسیحیان کشور خاصی را در اختیار نداریم و به دنبال کشورگشایی و بدست آوردن حکومت کشوری نی

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 194 بازدید 0