آیا تمامی مذاهب اساساً یکسان نیستند؟ مشاهده پاسخ

قرن‌ها از حکایتی بسیار قدیمی که منشأ آن از {مکتب} بودا یا جین است، برای روشن کردنِ آن حقیقت غایی که در ادیان بشر مطرح است، استفاده می‌شده است. چند مرد کور به سمت حیاط راجا (پادشاه) روانه می&

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 710 بازدید 0  

آیا انبیاء و پیامبران معصومند؟ عصمت در کتابمقدس چیست؟ مشاهده پاسخ

خیر، بر خلاف برخی مذاهب که به عصمت و بی‌گناهی پیامبران و انبیاء معتقدند- پیامبران کهنه، انبیاء و مردان خدا از دید کتابمقدس معصوم نیستند و کتابمقدس به صراحت اعلام می‌کند که "همه گناه کرد

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 807 بازدید 0  

با توجه به 1 تیموتاؤس 2: 11-15 آیا زنان می توانند نقش شبانی مشاهده پاسخ

 با توجه به رساله رومیان فصل 16 بسیاری از خادمین در روم، حتی شبانان و همکاران هم ردیف پولس رسول زنان بودند. باید زمینه فرهنگی و اجتماعی کتاب اول تیموتاوس را درک کرد. در کلیسای افسس زنانی که وجود

Jan/18/2016 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 709 بازدید 0  

آیا پطرس و پولس رسول اختلاف نظر داشتند؟ مشاهده پاسخ

  پطرس رسول و پولس رسول با هم هیچ اختلافی نداشتند بلکه تنها در یک موقعیت می خوانیم که پطرس با غیریهودیان غذا می خورد و وقتی یهودیان را دید طوری وانمود کرد که با غیریهودیان غذا نمی خورد و این

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1074 بازدید 3  

آیا حیوانات به بهشت می روند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هیچ تعلیم خاصی مبنی بر اینکه آیا حیوانات دارای "روح" هستند و یا اینکه به بهشت میروند، ندارد. با این وجود، استفاده از چند اصول کلی کتاب مقدسی میتواند تا حدودی موضوع را روشن تر کند

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 2020 بازدید 0