انتخابات و نقش مسیحیان مشاهده پاسخ

بسیار شنیده می شود که مسیحیت یک دین فردی است که هیچ ارتباطی با سیاست ندارد و تنها نجات و رستگاری روح انسانها مورد تاکید و توجه ایمان مسیحی است. امروزه در مجامع آکادمیک مسیحی دیگر چنین اظهار نظر

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1245 بازدید 3  

سقط جنین مشاهده پاسخ

چندی قبل از یکی از متألهین مسیحی در نکوهش سقط جنین مطلبی خواندم که علاوه بر اینکه مسیر استدلال این متفکربرایم جالب بود، تصویری که ارائه نمود نیز به نظرم قابل تامل آمد و شایسته دیدم که آن را با خوا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1119 بازدید 0  

متی فصل 10ایه 34تا اخر36 راتوضیح دهید مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام، باید توجه داشته باشیم که آیات کتاب مقدس را در متن زمنیه آن تفسیر کنیم. در زمینه این آیه، وقتی آیات 32-39 را می خوانیم متوجه می شویم که منظور مسیح استفاده از شمشیر نیست بلکه برعک

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 584 بازدید 0  

علائم زمانهای آخر چیست؟ مشاهده پاسخ

متی 24 :5-8 به ما علائم مهمی می دهد تا بتوانیم نزدیک شدن زمانهای آخر را تشخیص دهیم، "زانرو که بسا بنام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 649 بازدید 0  

شیطان کیست؟ مشاهده پاسخ

طیف باورهای مردم درمورد شیطان از چیزهای مسخره تا چیزهای واقعیست- از یک مرد کوچک قرمز با شاخ که روی شانة شخص می نشیند و او را وادار به گناه می کند، تا توضیحی که استفاده می شود تا شخصیت شریر را مجسم

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 748 بازدید 1