کجا می توان خدا را یافت؟ مشاهده پاسخ

شخصی بود که عاشق الویس پریسلی خوانند معروف آمریکایی بود و آرزو داشت او را ببیند و تمام توجهش به او بود، ولی هیچ گاه در تمام زندگیش فرصت نزدیک شدن به او را نیافت. حقیقت انجیل این است که ما می توانیم

Aug/28/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 131 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس در مورد خودکشی، آیاتی و یا مطالبی وجود دارد مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هر نوع قتل را از قتل نفس گرفته تا هر قتل دیگری را امری گناه آلود و شورشی بر علیه خدا می داند و آن را نتیجه نااطاعتی بشر از خدا می داند. لطفاً به خروج 20: 13 مراجعه فرمایید.

Aug/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 145 بازدید 0  

ایا واقعاً شیطان وجود دارد؟ یا اینکه این وسوسه درون ماست که مشاهده پاسخ

کتاب مقدس که الهام خداست و خدا به وسیله آن اراده و نقشه و فکر خود را با ما در میان گذاشته، به طرزی بسیار واضح و روشن اعلام می دارد که ابلیس یا شیطان یا آن شریر بصورت یک شخص کاملاً قابل تشخیص وجود دارد

Jul/19/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 122 بازدید 0  

زندانی بودن و آزاد زیستن؟ مشاهده پاسخ

آیا تا حالا به تجربۀ بودن در زندان فکر کرده اید؟ من شخصاً این تجربه را نداشتم، امّا کسانی که آنرا داشته اند می شناسم. آنها می گفتند که سخت ترین چیزی بوده که آنها تجربه کرده اند. محکوم بودن پشت می

Jul/11/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 170 بازدید 1  

پرسش امروز من درباره دین یهودیت است، من پژوهش های بسیاری درب مشاهده پاسخ

مذهب یهود، برخلاف مذاهب دیگر تلاش فعالی برای گسترش ایمان خود به عمل نمی آورد و مختص قوم یهود می باشد. البته در عهدعتیق شاهد این مسئله هستیم که بعضی از اقوام دیگر به این ایمان پیوستند، اما تعداد آ

Jun/28/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 158 بازدید 1  

پرسش های من درباره دین یهود و یهودیان گرامی است، چون داخل کش مشاهده پاسخ

در رابطه با قوم یهود و دیدگاه کتاب مقدسی در باره این قوم، می توانید مقاله ای که در زیر، از وب سایت پرپاسخ درج می کنم مطالعه فرمایید. در ضمن در باره تاریخ و اتفاقات تاریخی که برای قوم اسرائیل افتاده و

Jun/19/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 193 بازدید 1