آیا خدا می تواند از من نیز استفاده کند؟ مشاهده پاسخ

دفعه بعد که شما احساس کردید که خدا نمی تواند از شما استفاده کند، فقط بخاطر بیاورید که: نوح مشروب خوار بود ابراهیم خیلی پیر بود اسحاق یک خیال باف بود یعقوب یک دروغگو بود لیه زشت بود یوسف محکوم

Sep/04/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 109 بازدید 2  

آیا راه بازگشت و توبه برای من وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

در دوم تواریخ ایام 33: 1- 17 داستان زندگی منسی را می خوانیم و چقدر دردناک است که منسی سالها در گناهان خود ادامه داد، بدون آنکه متوجه شود که در چه خطایی گرفتار است تا اینکه به اسارت رفت و در اسارت بیدا

Aug/29/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 142 بازدید 1  

کجا می توان خدا را یافت؟ مشاهده پاسخ

شخصی بود که عاشق الویس پریسلی خوانند معروف آمریکایی بود و آرزو داشت او را ببیند و تمام توجهش به او بود، ولی هیچ گاه در تمام زندگیش فرصت نزدیک شدن به او را نیافت. حقیقت انجیل این است که ما می توانیم

Aug/28/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 114 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس در مورد خودکشی، آیاتی و یا مطالبی وجود دارد مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هر نوع قتل را از قتل نفس گرفته تا هر قتل دیگری را امری گناه آلود و شورشی بر علیه خدا می داند و آن را نتیجه نااطاعتی بشر از خدا می داند. لطفاً به خروج 20: 13 مراجعه فرمایید.

Aug/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 129 بازدید 0  

ایا واقعاً شیطان وجود دارد؟ یا اینکه این وسوسه درون ماست که مشاهده پاسخ

کتاب مقدس که الهام خداست و خدا به وسیله آن اراده و نقشه و فکر خود را با ما در میان گذاشته، به طرزی بسیار واضح و روشن اعلام می دارد که ابلیس یا شیطان یا آن شریر بصورت یک شخص کاملاً قابل تشخیص وجود دارد

Jul/19/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 0  

زندانی بودن و آزاد زیستن؟ مشاهده پاسخ

آیا تا حالا به تجربۀ بودن در زندان فکر کرده اید؟ من شخصاً این تجربه را نداشتم، امّا کسانی که آنرا داشته اند می شناسم. آنها می گفتند که سخت ترین چیزی بوده که آنها تجربه کرده اند. محکوم بودن پشت می

Jul/11/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 150 بازدید 1