چرا من باید به یک مذهب نهادینه شده اعتقاد داشته باشم؟ مشاهده پاسخ

مذهب در فرهنگ لغت به معنی چیزی است که شبیه ایمان به خدا یا خدایان برای پرستیدن می باشد که معمولاً بوسیله مراسم مذهبی مخصوصی صورت می پذیرد و یا به هر نوع سیستم خاص مذهبی و پرستشی که دارای منش

Jun/24/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

مبنای رسیدگی به سرانجام کسانی که قبل از ظهور عیسی مسیح زندگی مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما همه آنانیکه پیش و پس از واقعه صلیب مسیح و قربانی شدن او و برخاستنش از مردگان با ایمان به کاری که او برای گناهان ما  کرد می نگریستند و می  نگرند از گناهانشان نجات یاف

Jun/17/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

فرقه اِسینها در زمان عهدجدید چه فرقه ای بودند؟ مشاهده پاسخ

در باره این فرقه اطلاع زیادی در دست نیست ولی یوسفوس در باره آنها در "جنگهای یهودیان" به تفصیل سخن می گوید. معنی نام آنها نیز روشن نمی باشد ولی عده ای آن را از ریشه یونانی به معنی "پاک ی

May/26/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 1  

من 17 سالم هستش و متأسفانه درگیر خودارضایی هستم. هر دفعه که مشاهده پاسخ

اینگونه مسائل و وسوسه ها با عهد و پیمان بستن از بین نمی رود. بلکه می بایست برخوردی صحیح با آن داشت. در کتاب مقدس اصولی وجود دارد که به ما یاد می دهد چگونه با وسوسه ها برخورد کنیم و پیروز شویم. در زیر

Apr/30/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس چیزی درباره فرازمینی ها گفته شده یا مسیحیان مشاهده پاسخ

متن زیر از وب سایت پرپاسخ در پاسخ به سؤال شما ارسال می گردد: آیا چیزی بعنوان آدمهای فضایی یا یو اِف اُ وجود دارد؟  اول از همه، بگذارید آدمهای فضایی را شرح دهیم یعنی آنها موجوداتی هستند که م

Apr/21/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0