من 17 سالم هستش و متأسفانه درگیر خودارضایی هستم. هر دفعه که مشاهده پاسخ

اینگونه مسائل و وسوسه ها با عهد و پیمان بستن از بین نمی رود. بلکه می بایست برخوردی صحیح با آن داشت. در کتاب مقدس اصولی وجود دارد که به ما یاد می دهد چگونه با وسوسه ها برخورد کنیم و پیروز شویم. در زیر

Apr/30/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس چیزی درباره فرازمینی ها گفته شده یا مسیحیان مشاهده پاسخ

متن زیر از وب سایت پرپاسخ در پاسخ به سؤال شما ارسال می گردد: آیا چیزی بعنوان آدمهای فضایی یا یو اِف اُ وجود دارد؟  اول از همه، بگذارید آدمهای فضایی را شرح دهیم یعنی آنها موجوداتی هستند که م

Apr/21/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

در مورد زندگی نامه رسولان یا طریقه شهادتشون از کدام کتاب می مشاهده پاسخ

در باره زندگی شاگردان مسیح در وب سایت پرپاسخ مقالات متعددی وجود دارند. توصیه می کنم در وب سایت پرپاسخ به این مقالات مراجعه کرده و آنها را به تفصیل مطالعه کنید.    

Apr/03/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

برای شما مسیحیت به چه مفهوم است؟ مشاهده پاسخ

تصور می کنم پاسخ سؤال شما به وسعت تمام کتاب مقدس و تاریخ کلیسا می باشد و نیز تمام وب سایت پرپاسخ نیز در دسترس شماست که به چنین سؤال جامعی که بسیاری زوایا برای توضیح و تشریح دارد بپردازید و به پاس

Mar/05/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 1  

لطفاً اسامی پنج زنی که از یاران عیسی مسیح بودند را نام ببرید مشاهده پاسخ

نه فقط پنج زن بلکه زنان بسیاری، از یاران عیسی مسیح بودند و او را پیروی می کردند. مثلاً در انجیل متی 27: 55-56 چنین می خوانیم که: " در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او ر

Dec/16/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 126 بازدید 5