چرا من باید به یک مذهب نهادینه شده اعتقاد داشته باشم؟ مشاهده پاسخ

مذهب در فرهنگ لغت به معنی چیزی است که شبیه ایمان به خدا یا خدایان برای پرستیدن می باشد که معمولاً بوسیله مراسم مذهبی مخصوصی صورت می پذیرد و یا به هر نوع سیستم خاص مذهبی و پرستشی که دارای منش

Jun/24/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 0  

من یک نومسیحی هستم. آنجا که مسیح در جواب زن مسیحی می گویند: مشاهده پاسخ

کتاب مقدس کتابی است که از یک مجموعه کتابها تشکیل شده و روش تفسیر صحیح کتاب مقدس به این صورت است که می بایست برای تفسیر یک آیه، فقط به آن آیه به صورت مجزا توجه نکرد و آن را در تمام متن کتاب مقدس مورد ت

Jun/24/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 64 بازدید 0  

مبنای رسیدگی به سرانجام کسانی که قبل از ظهور عیسی مسیح زندگی مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما همه آنانیکه پیش و پس از واقعه صلیب مسیح و قربانی شدن او و برخاستنش از مردگان با ایمان به کاری که او برای گناهان ما  کرد می نگریستند و می  نگرند از گناهانشان نجات یاف

Jun/17/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

فرقه اِسینها در زمان عهدجدید چه فرقه ای بودند؟ مشاهده پاسخ

در باره این فرقه اطلاع زیادی در دست نیست ولی یوسفوس در باره آنها در "جنگهای یهودیان" به تفصیل سخن می گوید. معنی نام آنها نیز روشن نمی باشد ولی عده ای آن را از ریشه یونانی به معنی "پاک ی

May/26/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 1  

من 17 سالم هستش و متأسفانه درگیر خودارضایی هستم. هر دفعه که مشاهده پاسخ

اینگونه مسائل و وسوسه ها با عهد و پیمان بستن از بین نمی رود. بلکه می بایست برخوردی صحیح با آن داشت. در کتاب مقدس اصولی وجود دارد که به ما یاد می دهد چگونه با وسوسه ها برخورد کنیم و پیروز شویم. در زیر

Apr/30/2020 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 136 بازدید 0