درود خداوند بر شما و تیم بسیار خوبتون از اینکه محبت و کلام خ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روزتون به خیر و خوشی، جهت کمک و راهنمایی های عملی و کاربردی، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری پرپاسخ ارسال می دارم و همکار محترم ما با شما از طریق ایمیل تماس خواهند گر

Feb/14/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 136 بازدید 0  

من چند وقتی هست که به عیسای مسیح ایمان پیدا کردم. می خواستم مشاهده پاسخ

سلام دوست بسیار عزیز و محترم و روز به خیر، از ایمان قلبی شما به عیسی مسیح خداوند بسیار خوشوقتم. جهت کمک و راهنمایی شما، آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم تا تماسها

Jan/31/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

چگونه می توانم مسیحی شوم و آیا کسی هست که بتواند مرا راهنمای مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، جهت یاری و راهنمایی شما آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری پرپاسخ ارسال می دارم و با شما تماسهای لازم را از طریق ایمیلتان برقرار خواهند کرد. پرپاسخ

Jan/26/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 0  

من ایران زندگی می کنم و ۲ سالی هست ایمان آوردم و خانمی که می مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، جهت کمک و راهنمایی های لازم، آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری پرپاسخ ارسال می دارم تا با شما تماس حاصل شود. پیروز باشید، پرپاسخ

Jan/24/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 0  

من ایماندار هستم و در تهران زندگی می کنم ، آیا براتون امکان مشاهده پاسخ

دوست عزیزم سلام و روز به خیر، جهت کمک و راهنمایی های لازم، آدرس ایمیل شما را برای تماس با شما به تیم پیگیری پرپاسخ ارسال می دارم و با شما تماس برقرار خواهند کرد. پیروز باشید، پرپاسخ

Jan/24/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

من در تهران زندگی می‌کنم. به مسیح ایمان آوردم اما تابحال نت مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، از ایمان قلبی شما به عیسی مسیح خداوند بسیار خوشوقتم. جهت کمک و راهنمایی های لازم آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری پرپاسخ ارسال می دارم و با شما تماس خ

Jan/18/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0