من از اعمال مسلمانان خسته شده ام، یک تبعه افغان هستم و در ای مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، تمام وب سایت پرپاسخ به خاطر این مسئله طراحی شده تا مردم به اندازه کافی در باره خبر خوش و نجات بخش انجیل عیسی مسیح آگاهی یافته و از اعتقادات اشتباه و کاذب

Mar/22/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

سلام. مسلمان زاده ام. می خواهم مسیحی شوم. چکار کنم؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، جهت کمک و یاری شما، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم و با شما از طریق ایمیل تماس خواهند گرفت و راهنمایی های لازم به عمل خواهد

Mar/22/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

با سلام. من در ایران زندگی می کنم ودر شهر قزوین چطور می توان مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، بابت علاقه شما به پیام انجیل و شخص عیسی مسیح خداوند، بسیار خرسندیم. جهت کمک و یاری شما در شناخت بیشتر مسیحیت و خبر خوش انجیل، آدرس ایمیل شما را برای هم

Mar/21/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

درود بر شما. می خاستم ببینم برای مسیحی شدن، خودمان هم می توا مشاهده پاسخ

دوست عزیز و محترم سلام و روز به خیر، در هیچ جای کتاب مقدس اشاره نشده که شخص خودش، خود را تعمید دهد. تعمید می بایست توسط شخصی که از نظر شناخت کتاب مقدسی و رشد روحانی بلوغ داشته باشد، صورت پذیرد. جهت

Mar/15/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 0  

سلام. من مسلمانم ودر ایران زندگی می کنم. آیا می توانم دینم ر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، از اینکه مایل به پیروی از عیسی مسیح هستید بسیار خرسندیم. یقیناً شما می توانید پیرو عیسی مسیح خداوند بشوید و از او متابعت کنید اگرچه این امر خواهان پرداخت

Mar/14/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

باسلام. چطور می توانم مسیحی شوم؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر، از عشق و علاقه ای که به عیسی مسیح و به پیروی از او دارید، بسیار خرسندیم. برای مسیحی شدن، می بایست انجیل را مطالعه کرده با زندگی و تعالیم و معجزات و مرگ و

Mar/14/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0