من قصد مسیحی شدن رو دارم، و کاملا به دین مسیحیت اعتقاد دارم. مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و ارجمند سلام و روز شما به خیر، از اینکه مایل به پیروی عیسی مسیح خداوند هستید، بسیار خوشوقتیم. جهت کمک و راهنمایی شما، آدرس ایمیل شما را برای همکار خود ارسال می داریم تا تماسهای لاز

Jul/25/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 0  

درود و رحمت خداوند برای شما، من یک نوجوان مسلمان هستم و می خ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و ارجمند سلام و روز شما به خیر و خوشی، از تمایل شما برای پیروی از عیسی مسیح خداوند خوشوقتیم. جهت کمک و راهنمایی شما، آدرس ایمیلتان را برای همکار خود در تیم پیگیری پرپاسخ ارسال خواهم

Jul/25/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 0  

سلام دوست عزیز من یک فرد مسلمانم و می خواهم مسیحی شوم می توا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز شما به خیر و خوشی، برای اشتیاق شما جهت پیروی از عیسی مسیح بسیار خوشوقتیم. وقتی شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد و از فرمان مسیح برای تعمید آب اطاعت می کند، بطور اتو

Jul/21/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

سلام و درود .. من 14 سالمه و چند وقت هست که کتاب مقدس رو مطا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز شما به خیر و خوشی، از ایمان ساده و بی ریای شما بسیار خوشوقتیم. جهت کمک و یاری شما، آدرس ایمیل شما را برای همکار خود در تیم پیگیری ارسال می دارم تا تماسهای لازم را

Jul/16/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0  

من اگر خوابی رو ببینم که مربوط به مسیحیان باشه مطمئناً اون خ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح فرمود: " من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید." (انجیل یوحنا 14: 6). او تنها راه برای دریافت حیات ابدی و خشنود ساختن خداست. نه صدقات ما و نه دعاها و نما

Jul/07/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 62 بازدید 0  

مسلمانی بودم که مسیحی شدم، دوستی به من گفت نمی تونم به کلیسا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و ارجمند سلام و روز شما به خیر و خوشی، بابت اشتیاق شما برای پیروی از عیسی مسیح خداوند بسیار خوشوقتیم. جهت کمک و یاری شما در رشد و تعالی در ایمان مسیحی تان، آدرس ایمیل شما را برای هم

Jun/28/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 0