مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به د مشاهده پاسخ

عیسی به مریم مجدلیه پس از قیامش گفت: « عیسی به او گفت: بر من میاویز، زیرا هنوز نزد ‏پدر صعود نکرده ام بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای ‏خود و خدای ش

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 780 بازدید 1  

مسیحیان ایمان دارند به : یک خداوند ، عیسی مسیح ، پسر یگانه خ مشاهده پاسخ

حال به ذکر آیات کلام خدا در تأیید و تعلیم این آموزه می‌پردازیم ‏ یکی از اولین شاگردان او یعنی پطرس رسول چنین می‌گوید :«زیرا آنگاه که آمدن پر قدرت ‏خداوندمان عیسی مسیح را ب

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 635 بازدید 1  

تكالیف و مراسم مذهبی مسیحیان چیست؟ مشاهده پاسخ

چون عبادت مسيحيان از چند نظر با عبادت پيروان ساير مذاهب تفاوت دارد، گاهى اوقات به اشتباه تصور شده است كه مسيحيان تكاليف مذهبى ندارند. در عين حال مايلم اين موضوع را كاملا روشن نمايم كه منظور عبادت م

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 755 بازدید 2  

اهمیت شام خداوند/ عشاء ربانی مسیحیان چیست؟ مشاهده پاسخ

مطالعه دربارة عشاء ربانی تجربه ایست که بعلت عمق مطلب جان را تکان می دهد. در عید قدیمی فصح و غروب مرگش بود که عیسی غذای دسته جمعی مهمی ترتیب داد که ما تا به امروز آنرا انجام می دهیم. این قسمت مهمی ا

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 788 بازدید 1  

اهمیت تعمید مسیحیان چیست؟ مشاهده پاسخ

مطابق کتاب مقدس، تعمید مسیحی شهادتی ظاهری است از آنچه دردرون زندگی یک ایماندار اتفاق افتاده است. تعمید مسیحی هویت ایماندار را با مرگ، تدفین و رستاخیزمسیح به تصویر میکشد. کتاب مقدس میگوید: "آ

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 640 بازدید 0