شهادت رسولان مسیح در باره رستاخیز و الوهیت او- چه کسی حاضر م مشاهده پاسخ

          مخالفین مسیحیت همواره سعی دارند دگرگونی زندگی مسیحی را نادیده بگیرند. زندگی دگرگون شدۀ آنها بهترین گواهی است که اعتبار و صحت ادعاهای مسیح را به اثبات می رساند. از آن

May/13/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

شیطان چه زمانی آفریده شده؟ پیش از انسان؟ پیش از آفرینش زمین؟ مشاهده پاسخ

بر اساس کتاب مقدس شیطان پیش از آفرنش عالم به عنوان فرشته خدا بوده است و در کتاب حزقیال از عهدعتیق فصل 28 آیات 12 الی 19 مرثیه ای که حزقیال نبی به شکل نبوتی در مورد پادشاه صور نوشته حالت دو جانبه دارد

May/10/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0