یکی از شواهد قوی رستاخیز مسیح: تغییرِ رادیکالِ مسیرِ زندگیِ مشاهده پاسخ

          یکی از دوستان من به نام "جک" که در دانشگاه های مختلف سخنرانی می کند، روزی به دانشگاه می رود و دانشجویانش با خبر مهمی او را غافلگیر می کنند. آنها بدون هماهن

Jun/05/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 0  

در زمان زندگی و خدمت عیسی مسیح، طرز تفکر اجتماع در رابطه با مشاهده پاسخ

اکثر منابعی که تا کنون در مورد زنان فلسطین در زمان زندگی و خدمت مسیح ارائه شده‌اند، برگرفته از عقاید و اشارات معلمین یهودی در صده های دوم و سوم بعد از مسیح، و غالباً در برگیرنده نوشته‌های تل

May/27/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 1