آیا ایمان به خدا مانند عصایی برای افراد ناتوان و ضعیف نیست؟ مشاهده پاسخ

یک روز جِسی وِنتورا شهردار سابق مینسوتا گفت، «دین یک جریان ریاکار است و عصایی برای ناقص العقل ها و بی اراده ها می باشد که نیاز به اعضا و پیروان بیشتری دارند». لاری فلینت نویسنده مطالب

Sep/09/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 106 بازدید 0  

اگزیستانسیالیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

اگزیستانسیالیسم یک سیستم رسمی فلسفی نیست بلکه یک گرایش کلی به مسائل فسلفی است و در اوایل قرن نوزدهم در اروپا بسیار رایج بود. در واقع عکس العملی به اعتماد بیش از اندازه عصر روشنگری به عقل و منطق انسان

Sep/09/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 0  

آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ مشاهده پاسخ

جواب این سوال بستگی به این دارد که هدف چه باشد و از چه وسیله ای برای بدست آوردن آن استفاده شده است. اگر هدف خوب و شرافتمندانه باشد و وسیله رسیدن به آن هدف نیز خوب باشد ، در این صورت پاسخ بله است ، هدف

Sep/09/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

چرا این همه مذهب (دین) وجود دارد؟ آیا تمام مذاهب به خدا ختم مشاهده پاسخ

وجود این همه مذاهب و این ادعا که تمام ادیان و مذاهب به خدا می رسند، بی تردید بسیاری از افرادی را که جداً جویای حقیقت درباره خدا هستند گیج می کند، و گاهی اوقات در آخر به این جا می رسند که از دستیابی به

Sep/08/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 0  

آیا مسیحیان باید با عقاید مذهبی دیگران مدارا کنند؟ مشاهده پاسخ

در این عصر «تحمل و مدارا»، نسبی گرایی اخلاقی به عنوان فضیلت عالی شناخته و تبلیغ می شود. نسبیت گراها می گویند که همه فلسفه ها، عقاید، و سیستمهای ایمانی ارزش مساوی دارند و لایق احترامند. کسا

Sep/08/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 0  

یهودیت چیست و یهودیان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

یهودیت چیست و چه کسی یهودی است؟ آیا یهودیت صرفاً یک دین است؟ آیا یک هویت فرهنگی است یا صرفاً یک گروه نژادی؟ آیا یهودیان طایفه ای از مردم هستند، یا یک ملت؟ یهودیان به چه ایمان دارند، و آیا همگی به یک چ

Sep/08/2020 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 0