با اینکه میدانیم خدا از اینده خبردارد وعالم به غیب هست پس چر مشاهده پاسخ

نقشه خدا برای بشر و همچنین برای نابودی شیطان و برای هر مسئله دیگر دارای زمان بندی حکیمانه و دورنگرانه ای می باشد که خارج از تحمل مغز چند گرمی ما است و از اسراری است که وقتی وارد ابدیت بشویم این مسئله

Nov/13/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 571 بازدید 0  

سلام به دوستان مهربونم. تشکر از سایت خوبتان. در کلام خواندم مشاهده پاسخ

برای تشویق هاتون کمال تشکر را داریم و امیدواریم بتوانیم بهترین خدمت را در این مسیر برای همگی عزیزان انجام بدهیم. بسیاری از بیماریها و فجایعی که در دنیا وجود دارند در اثر نااطاعتی انسان از خدا به نس

Nov/12/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 601 بازدید 0  

ما به دنیا می آییم و در گناه هستیم بعد خدا می گوید شما را به مشاهده پاسخ

خدا ما را در وضعیت سقوط کرده نیافریده بلکه ما را در وضعیت پاکی آفرید و این انسان بود که با اراده آزادی که خدا به او داده بود با انتخاب دوری از خدا و پیروی از وسوسه شیطان، خود را به سقوط کشاند و خدا بخ

Nov/02/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 567 بازدید 2  

منظور دقیق از بدوش کشیدن صلیب مسیح چیست؟ این مسئله چه چیزها مشاهده پاسخ

برداشتن صلیب، به معنای پذیرفتن هرگونه تمسخر بخاطر پیروی از مسیح و هرگونه جفا و اذیت و آزار و نیز زحمات و رنجهایی که در زندگی روزمره وجود دارند، به بهای پیروی از مسیح. برداشتن صلیب یعنی آماده باشی که ب

Oct/18/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 794 بازدید 0  

آسایش در مسیحیت یعنی چه و رابطه آن با لوقا 18:4 چیست؟ مشاهده پاسخ

سؤالی که کردید، سؤال بسیار مهمی است، اما ارتباط آیه ای را که با این مطلب ذکر کرده اید، متوجه نمی شوم و سؤال شما برایم واضح نیست. اما درباره آسایش در مسیحیت: عیسی مسیح به پیروانش زندگی راحت و با آسا

Sep/14/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 737 بازدید 0  

آیا طلسم و جادو حقیقت دارند و چگونه می توان از آن آزاد شد؟ مشاهده پاسخ

طلسم و جادو اثرات منفی و خراب کننده ای بر شخص دارد و مستقیماً از جانب شیطان بر انسانها اعمال می شود. اگر ایماندار به مسیح رخنه ای برای شریر باز نکند، شریر هیچ گاه قدرتی بر ایماندار ندارد و نمی تواند ب

Apr/21/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 745 بازدید 0