درس زندگی در باره رنج و زحمات، برگرفته از چند واقعیت! مشاهده پاسخ

در زمان های گذشته، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای این كه عكس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی كرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از كنار تخته سنگ می گذشت

Sep/05/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 3  

اگر بیماری لاعلاج داشته باشی که غیر قابل درمان باشه و هر روز مشاهده پاسخ

واقعاً و از صمیم قلب متأسفم که در چنین وضعیت سختی قرار دارید و کاملاً قابل درک هست که در این شرایط سخت ناامید و مأیوس شده باشید اما خودکشی راه حل خوبی نیست. کلام خدا می گوید: " وقتهای ما در دست خ

Aug/07/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 1  

تأملی بر مزمور 130- ای خدا از عمقها! مشاهده پاسخ

شاید بتوان به جرات گفت که در میان مخلوقات تنها انسان است که آگاهانه رنج می کشد. رنج بشر تنها در نتیجه رخداد وقایع دردناک نیست. گویی انسان بودن خود بهترین دلیل رنج کشیدن است. به قول ابوسعید ابوالخیر:

Aug/01/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 238 بازدید 2  

خدای محکوم و مفهوم مصالحه و آشتی مشاهده پاسخ

همه ما لحظاتی را در زندگی بیاد داریم که همچون سراینده مزامیر، آهنگی جز شکایت و گله بر زبان نداشته ایم و به جای شادی و سرور و تغزل در وصف نجات دهنده خود خدا، مرثیه سرای دل بی طاقت و داغدار خویش بوده ای

Aug/01/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 149 بازدید 1  

وقتی آستانه ها می لرزند! مشاهده پاسخ

وقوع زمین لرزه" بم" در ایران و طوفان سونامی، در اقیانوس هند و سرعت و دامنـۀ آن در سریلانکا و بعد ها در اندونزی و سایر اقصای جهان، و گرم شدن زمین، وادامه واستمرا ر" پدیدۀ گلخانه ای"

Jul/12/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 189 بازدید 1