وقتی پرسش می کنم می ترسم ایمان کسی به خداوند کم رنگ شود ولی مشاهده پاسخ

فرانسیس اِسیزی، قدیس قرون وسطی، گفته زیبایی دارد که در کتاب سرگشته راه حق به زیبایی بیان شده: " خدا هر که را دوست دارد، بیشتر مورد رنج و زحمت قرار می دهد!!!" مسلماً طریق زیستن با خدا و را

Feb/29/2020 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 1  

رنجهای کریسمس! مشاهده پاسخ

کریسمس سال 2006 میلادی برای من و خانواده و کلیسای ایرانیان فرزنو، کریسمسی دردآور بود! در حالی که داشتیم برای جشن کریسمس و نیز بیست و دومین سالگرد ازدواجمان آماده می‌شدیم، با خبر شدم که سرطان خون

Dec/23/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 149 بازدید 4  

چرا این همه رنج و زحمت؟ مشاهده پاسخ

چرا اینهمه رنج و زحمت کتاب ایوب   شخصی را در ایران می شناختم که زن خود را در اثر بیماری سرطان از دست داد و پسر بزرگش در اثر سانحه ای مرد و خودش نیز که در کارخانه کپسول گاز کار می کرد و آ

Dec/16/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 89 بازدید 5  

زیرا انسان هستیم! مشاهده پاسخ

از آنجایی که ما انسانیم، همۀ چیزهایی که در زندگی اتفاق می افتد را نمی فهمیم. ما درک نمی کنیم چرا افراد جوان، ناکام می میرند. ما نمی توانیم بفهمیم که چرا انسانهای خوب بایستی عذاب بکشند. ما نمی توانیم د

Dec/10/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 142 بازدید 3  

بنایی بر بلندی: فجایع طبیعی و خدا را مقصر دانستن؟ مشاهده پاسخ

از همین حالا انعکاس صدای واعظ کلام را از میان شهر می شنوم که در پایان این هفته بر سکوی موعظه صحبت خواهد کرد. عده ای طوفان Katrina و عواقب تکان دهندهء آنرا بعنوان "داوری خدا" به حساب می آورند

Sep/06/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 3  

درس زندگی در باره رنج و زحمات، برگرفته از چند واقعیت! مشاهده پاسخ

در زمان های گذشته، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای این كه عكس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی كرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از كنار تخته سنگ می گذشت

Sep/05/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 201 بازدید 3