ویلیام لین کریگ کیست؟ مشاهده پاسخ

ویلیام لین کریگ فیلسوف و مدافع ایمان مسیحی می باشد. ایشان ید طولایی در دفاع از ایمان مسیحی در برابر خداناباوران دارد و در مناظرات جنجالی متعددی شرکت کرده و از افراد برجسته مسیحی می باشد که دارای درجات

Dec/29/2017 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 914 بازدید 2  

شرح حال زندگی اریجن، مدافع برجسته مسیحی مشاهده پاسخ

آنچه كه مرا سود بود، آن را بخاطر مسيح زيان دانستم زندگي اريجن براي شناخت اريجن از تولدش شروع نمي كنيم وبا تاريخ وفاتش  پايان نمي دهيم، بلكه با اين سؤال شروع مي كنیم: چرا بايد اریجن را بشناس

Dec/06/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1011 بازدید 5  

مدافع برجسته مسیحی: ویلیام پلی مشاهده پاسخ

در دوره ای که علم بسیار مورد تکریم قرار می گرفت درحالیکه وحی و الهام مورد تحقیر واقع می شد، خدا ویلیام پلی(William Paley)  را بلند کرد (1743-1805). او پس از تحصیل مدرک ریاضیات خود از دانشگاه ک

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1072 بازدید 3  

مدافع برجسته مسیحی: سی اس لوئیس مشاهده پاسخ

کلایو استیپلز لوئیس (1898-1963)از اساتید متمایز در دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج بود.  همچنین  او ناقد ادبی برجسته، نویسنده کتابهای علمی و تخیلی و ادبیات  کودکان از جمله مجموعه ((وقایع

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1154 بازدید 3  

مدافع برجسته مسیحی: ژوستین شهید مشاهده پاسخ

ژوستین در  فلسطین به دنیا امد (100-167 میلادی). او سالهای اولیه زندگی خود را در مطالعه فلسفه غوطه ور بود. با اینکه یک فیلسوف زبردست  (افلاطونی) بود، تحت تاثیر شهامت مسیحیانی قرار گرفت که

Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 967 بازدید 2