مدافع برجسته معاصر مسیحی: پروفسور ویلِم یوهانِس آوِنیل مشاهده پاسخ

ویلم یوهانس آوِنیل ( متولد دوم ژوئن سال 1944 در زان دام هلند) یک زیست شناس، فیلسوف، و الاهیدان برجسته هلندی است . آوِنیل یکی از نویسندگان و سخنرانان سر شناس در میان مبشّران هلندی است. او به عنوان مباح

Feb/28/2019 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 423 بازدید 5  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر اوس گینِس مشاهده پاسخ

اوس گینِس یک نویسنده و منتقد اجتماعی است. او فرزند نتیجه آرتور گینِس، آبجو ساز معروف اهل دابلین می باشد و هنگام جنگ جهانی دوم در چین از والدینی که پزشکان مبشر بودند، به دنیا آمد. آنان شاهد اوج انقلاب

Nov/29/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 928 بازدید 7  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر مَکس بِیکر-هیتچ  مشاهده پاسخ

دکتر مَکس پس از اتمام دوره دکترای فلسفه در دانشگاه آکسفورد که با تقدیم پایان نامه ای که  تجزیه و تحلیلی از مفاهیم فلسفی نوشته های اخیر بعضی افراد در باره منشاء علل علمی اعتقادات مذهبی همراه بود،

Nov/14/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 353 بازدید 6  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر شارون دیرکس مشاهده پاسخ

شارون دیرکس استاد ارشد در مرکز دفاعیات ایمان مسیحی آکسفورد و نیز مدافع ایمان مسیحی در سازمان راوی زاکاریاس می باشد. اساساً ایشان ضمن داشتن زمینه علمی، دارای دکترای تصویربرداری مغز و اعصاب از دانشگاه ک

Nov/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 445 بازدید 6  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: کشیش پروفسور آلیستر مَک گراث مشاهده پاسخ

مَک گراث پروفسور تحلیل اجتماعی علوم و مذاهب در دانشگاه آکسفورد می باشد. ایشان مؤسس و رئیس مرکز دفاعیات ایمان مسیحی آکسفورد (OCCA) بود. ایشان تا بحال در سکوهای مختلف مانند ، پروفسور الاهیات مسیحی و آمو

Nov/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 964 بازدید 7  

مدافع برجسته معاصر مسیحی: سایمن اِدواردز مشاهده پاسخ

سایمن اِدواردز مدیر هیئت اُمَنای بخش انگلستانِ سازمان دفاعیات مسیحی راوی زاکاریاس و کشیشِ همراه  در مرکز مدافعین ایمان مسیحی آکسفورد می باشد. او دارای مدارک جداگانه در رشته های حقوق و اقتصاد، و ن

Nov/13/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 447 بازدید 5