شاهدین یهوه، مسیحیانی که مسیحی نیستند؟ مشاهده پاسخ

از آنجایی که یکی از وظایف اصلی معرفی فرقه های منحط و بدعتهای مسیحی است، در این مقاله سعی نموده ایم شما را با شاهدین یَهُوَه و خلاصه ای از عقاید آنها آشنا نماییم. این فرقه منحط مسیحی، در اروپا و آمر

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 2788 بازدید 3  

چگونه می‌توان فرقه‌های غـير کتابمقدسی و گمراه کننده را از اي مشاهده پاسخ

اکثر این فرقه های غیر کتابمقدسی و گمراه کننده از داشتن 1مکاشفه‌ای تازه که تنها بر خود ایشان و بنیانگذاران این مذاهب آشکار شده است سخن می‌گویند و سایر مسیحیان که از عقاید راست دینی مسیحی پ

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1139 بازدید 4  

فرقه فقط عیسی - یگانه انگاران (Jesus Only) چیست و دربارۀ تثل مشاهده پاسخ

این فرقه در واقع دارای انشعابات بسیاری است که اصول عقاید آنها در بسیاری موارد به یکدیگر شبیه می‌باشد. در حقیقت آنچه آنها را از ایمان راست دینی مسیحی متمایز می‌سازد، تعالیم و نحوه نگرش آنه

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1501 بازدید 5  

شاهدان یهوه درباره مرگ مسیح بر صلیب چه نظری دارند و مسیحیت د مشاهده پاسخ

براي شاهدان يهوه پذيرش صليب مشكل است. آنها ادعا مي كنند كه مسيح بر روي يك ستون چوبي عمودي ميخكوب شده است و دليل آنها از (غلاطيان13:3، اعمال رسولان30:5) مي باشد كه مي گويد مسيح بردار ميخكوب شد. در ز

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1246 بازدید 2  

آیا انتقال خون از دید شاهدان یهوه ممنوع است؟ نظریه صحیح کتاب مشاهده پاسخ

شاهدان یهوه با انتقال خون و با واکسیناسیونی که عناصر ترکیبی خون را شامل می‌شود، مخالفند و آن را خلاف دستور خدا می دانند. کتابمقدس به هیچ وجه با انتقال خون و واکسیناسیون که خود باعث دادن حیات و زن

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1461 بازدید 0