آيا كليسای مورمون هم مسيحی محسوب می شود؟ چه فرق هايی با كليس مشاهده پاسخ

کلیسای مورمون بدعتی می باشند که مسیحی محسوب نمی شوند و جهت اطلاع شما مقاله زیر را در رابطه با این بدعت یا مذهب اشتباه برایتان از وب سایت پرپاسخ درج می کنم و با دانش به تعلیم این بدعت، متوجه تفاوت آن ب

Nov/17/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 0  

من مسيحيت را با كليسای مورمون آغاز كردم وتعميد گرفتم، وبعد ا مشاهده پاسخ

کلیسای مورمون بدعتی می باشند که مسیحی محسوب نمی شوند و جهت اطلاع شما، مقاله زیر را در رابطه با این بدعت یا مذهب اشتباه، برایتان از وب سایت پرپاسخ درج می کنم و در ضمن درباره تعمید آب در کلیسای مورمونها

Nov/17/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 269 بازدید 0  

من چند وقته که درگیر مناظره با شاهدان یهوه شدم. این فرقه شدی مشاهده پاسخ

برای اطلاع شما، شاهدان یهوه و رهبران آنها در طول تاریخ پیدایی این بدعت، نه فقط در باره کلام خدا و زبان عبری و یونانی اطلاعات کافی ندارند بلکه بارها در دادگاه های گوناگون به خاطر عدم آگاهی آنها از این

Oct/01/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 589 بازدید 0  

مروری كوتاه درباره نوشته های منتسب به تومای رسول: انجيل توما مشاهده پاسخ

توما یكی إز شاگردان مطرح عبسی مسيح بود ونسبت به ساير شاگردان مسيح؛ اطلاعات بيشتری از او دردسترس است. تنها در انجيل يوحنا از او بنام توأم ياد شده كه اين می تواند  thomas را به معنای دوقلو ياداو

Jul/05/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 531 بازدید 5  

رودولف بولتمان که بود؟ مشاهده پاسخ

رودولف بولتمان ( 1884-1976) یکی از با نفوذ ترین دانشمندان و الاهی دانان قرن بیستم است. او پسر یک کشیش لوتری بود، و در دانشگاه ماربورگ (آلمان) پروفسورعهد جدید شد. بولتمان در تفکر "غیراسطوره ا

Jun/29/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 475 بازدید 2  

مسیحیت سِلتیک چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت سِلتیک جنبشی نوین است که مراسم قدیمی کلیسای جزیره های انگلیسی را با مسیحیت معاصر ترکیب می کند. مراکز این جوامع بیشتر در صومعه است که افراد می توانند از کلیسا های متفاوت شرکت کنند ( پروتستان و غ

Jun/18/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 533 بازدید 2