نظر شما درباره تعلیم کلیسای بِتِل که به سر مزار واعظان و قد مشاهده پاسخ

بنده هیچوقت چنین چیزی در باره کلیسای بِتِل در رِدینگ کالیفرنیا نشنیده ام و ندیده ام که شبان ارشد این کلیسا بیل جانسون می باشد. احتمالاً شما در باره کلیسای دیگری اشاره دارید! در هر صورت اگر اطلاعا

Oct/18/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 6  

می خواستم در مورد بدعت نهضت کلیسایی بِتِل بپرسم؟ مشاهده پاسخ

اولاً شما چگونه به این نتیجه رسیده اید که کلیسای بِتِل (اگر مقصودتان کلیسای بِتِل در شهر رِدینگ می باشد) یک بدعت می باشد و در ثانی باید بگویم که شخصاً برکات زیادی از پیامها و شهادتهای شفا و معجزاتی که

Oct/13/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 4  

من با یه کسی صحبت می کردم نمی دونم خادم کلیسا بود، شبان بود مشاهده پاسخ

بله به احتمال قریب به یقین این دوست شما از یگانه انگاران می باشد و معتقد به یک بدعت منحرف می باشند. جهت اطلاع بیشتر از اعتقادات آنها می توانید به وب سایت پرپاسخ دسته بندی بدعتهای غیر کتاب مقدسی مرا

Aug/04/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 4  

نگاهی اجمالی به اعتقادات بدعتهای مورمونها و شاهدان یهوه مشاهده پاسخ

امروز می خواهم در مورد دو فرقه کاذب یا بدعت در مسیحیت صحبت کنم .  هدف من دو چیز است. 1- تا ما آنچه از خدا است، به شیطان مربوط نسازیم. 2- و آنچه از شیطان است به خدا نسبت ند

May/31/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 393 بازدید 4  

نگاهی اجمالی به اعتقادات بدعتهای مورمونها و شاهدان یهوه مشاهده پاسخ

امروز می خواهم در مورد دو فرقه  دروغین یا بدعت  در مسیحیت صحبت کنم .  هدف من دو چیز است. 1-تا ما آنچه از خدا است را از شیطان ننامیم. 2-و آنچه از شیطان است را از خدا ن

May/31/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 207 بازدید 4  

بدعت "یگانه انگاران" و تعلیم غلط آنان در باره تثلیث مشاهده پاسخ

در این مقاله، خواهیم کوشید با یکی از فرقه‌‌های معاصر بدعتگذار و منحرف از تعاليم بنيادی مسيحيت آشنا شویم. نام این فرقۀ منحرف، "يگانه‌‌باوران" است که در زبان انگلیسی تحت عن

May/31/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 377 بازدید 4