بدعت منحرف یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

وقتی کلمه «بدعت» به گوش مردم می خورد آنها را معمولا به یاد یک گروه می اندازد که شیطان را پرستش می کنند، حیوانات را قربانی می کنند و یا در مراسم شیطانی و عجیب و غریب کافران شرکت می کنند. با

Sep/08/2020 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 1  

شاهدان یهوه چه کسانی هستند و چه عقایدی دارند؟ مشاهده پاسخ

گروهی که امروزه بنام شاهدان یهوه شناخته می شوند در سال 1870 در پنسیلوانیا بشکل یک جلسه مطالعه کتاب مقدس شروع کردند که آنرا چارلز تی راسل پایه گذاری کرد. راسل گروهش را «مطالعه کتاب مقدس پایان سلط

Sep/08/2020 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 86 بازدید 1  

من یک شاهد یهوه هستم، آیا باید مسیحی شوم؟ مشاهده پاسخ

شاید مهم ترین وجه مشترک بین مسیحیان بشارتی و شاهدان یهوه این باشد که هر دو به کتاب مقدس به عنوان کلام الهام شده از طرف خداوند درباره انتظارات خداوند از ما و مسائلی که برای او مهم هستند ایمان و اعتقاد

Sep/08/2020 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 1  

انجمن کتاب مقدّس و رسالهٔ برج دیده‌بانی متعلق به بدعت شاهدان مشاهده پاسخ

انجمن کتاب مقدّس و رسالهٔ برج دیده‌ بانی سازمانی است که توسط رهبران شاهدان یَهُوَه اداره می شود. سازمان برج دیده بانی در سال 1886 تاسیس شد و در حال حاضر در بروکلین نیویورک قرار دارد. برج دیده بان

Sep/08/2020 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 1  

آیا ترجمه "دنیای جدید" کتاب مقدس توسط بدعت شاهدان یهوه، نسخه مشاهده پاسخ

جواب: ترجمه دنیای جدید کتاب مقدس توسط سازمان مادر شاهدان یهوه (برج دیده بانی) به عنوان ترجمه ای از متون مقدس معرفی می شود که مستقیما از زبان های عبری، آرامی و یونانی به انگلیسی مدرن امروزی توسط

Sep/08/2020 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 168 بازدید 1  

مورمونیسم چیست؟ مورمونها به چه چیز اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

مذهب مورمونها (مورمونیسم)، که پیروان آن به مورمونها و قدیسان آخر زمان (اِل دی آِس) معروف هستند، در کمتر از دویست سال پیش بوسیله مردی بنام جوزف اسمیت بوجود آمد. او ادعا می کرد که شخصا با خدای پدر و عیس

Sep/08/2020 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 173 بازدید 1