در باره نبوت کتاب مقدس در باره ایلام در ارمیاء 49: 35-39 نظر مشاهده پاسخ

در مورد پاسخ به پرسش شما  یک بحث بسیار طولانی است که در حوصله پاسخ به شما نمی گنجد. بنده فقط به رئوس این تحقیقات اشاره می کنم: نبوت قید شده در ارمیاء فصل ۴۹ درباره ایلام، دو بخش را ش

Oct/10/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 565 بازدید 1  

نگاهی کوتاه به نقد توحید در آیین زرتشت مشاهده پاسخ

زمانی که گفتیم خدای فلسفه و علم تنها بر خدای ادیان ابراهیمی تطبیق می‌کند، شاید عده‌ای بگویند که زرتشتیان نیز یکتاپرست هستند و باید آن‌ها را نیز در نظر داشت. این جمله که زرتشتیان یکتاپرس

Oct/01/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 557 بازدید 0  

باورهای شخصی ما چه تأثیری بر روی رفتار و زندگی ما داره؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به ما می فرماید که آنچه ما باور داریم یا فکر می کنیم، تبدیل به همان طرز فکر هم می شویم. شما همان هستید که فکر می کنید و باور دارید. خدایی که به آن باور دارید، شبیه همان خدا خواهید شد. رهبری

Sep/26/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 321 بازدید 2  

نظر مسیحیت درمورد تناسخ ارواح چیست ؟ و آیا درکتاب مقدس دراین مشاهده پاسخ

مسیحیت معتقد است که انسان پس از مرگ هویتش حفظ می شود و هویت خود را از دست نمی دهد. فلسفه تناسخ ایراد بزرگی دارد و آن این است که اولا" شخص را در حالت ترس نگه می دارد و این کاری است که شیطان در شخص

Sep/23/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 451 بازدید 2  

اگر شخص دعانويسي براي من جادو كرده باشد و زندگي مرا احاطه كر مشاهده پاسخ

برای برخورد با چنین مشکلی حتما"  یا الزاما" نیاز به حضور کشیش و دعای او نمی باشد، بلکه اگر شخص ایماندار به مسیح، جایگاه و هویت و مقام خود را در مسیح بداند و از آن آگاهی داشته باشد می تو

Sep/18/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 607 بازدید 3