مسیحیت با عرفان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داره؟ مشاهده پاسخ

در عرفان چیزهایی که بسیار شاهد آن هستیم: زهدانیت و جدایی از دنیا و لذات آن و عبادت و دریافت مکاشفه و حل شدن جزء در کل که بعضی اوقات اشاره به حل شدن و محو شدن انسان در پرستش و زهدانیت در کل که خدا

Apr/13/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 1  

 آسترولوژی و نظر کتاب مقدس در باره آن؟ مشاهده پاسخ

Astro يا آسترولوژی یک دين یا مذهب محسوب نمی شود، بلكه دانشی است كه عده ای آن را دانشی موجه می دانند و بسياری نیز آن را علم سرنوشت و آينده می نامند. شايد به جرأت می توان گفت كه آسترولوژی، قديمی ترين پد

Mar/11/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 686 بازدید 2  

آیا انجیل برنابا از نظر مسیحیت سندیت دارد؟ آیا شما برنابا را مشاهده پاسخ

برنابا از رسولان مسیح بوده، اما جزو دوازده حواری مسیح نبوده است. درباره عدم سندیت انجیل برنابا، در وب سایت پرپاسخ دات کام مقالات متعددی داریم که لینک دو مقاله از مقالاتمان را برایتان در زیر می فرستم:

Mar/06/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 284 بازدید 0  

می توانید اطلاعاتی در مورد دین آسترو اگه دارید بدید؟ به چه مشاهده پاسخ

Astro يا آسترولوژی یک دين یا مذهب محسوب نمی شود بلكه دانشی است كه عده ای آن را دانشی موجه می دانند و بسياری نیز آن را  علم سرنوشت و آينده می نامند. شايد به جرأت می توان گفت كه آسترولوژی قديمی تري

Feb/16/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 376 بازدید 0  

آیا شما به زرتشت، بعنوان پیامبر خدا اعتقاد دارید؟ مشاهده پاسخ

مسیحیان به زرتشت به عنوان پیامبر خدا اعتقاد و باوری ندارند و در صورت تمایل می توانید علت آن را در مقالات انتقادی ما درباره این آئین، در وب سایت پرپاسخ دات کام جویا باشید. البته قابل ذکر است که مسیح

Feb/12/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 273 بازدید 0  

میخوام درباره ی فرقه ها و مذاهب زرتشتیان و زرتشتیان ایران بد مشاهده پاسخ

در باره آئین زرتشت و نقدی که مسیحیت بر آن دارد، در چند مقاله در وب سایت پرپاسخ به آن پرداخته شده است که دو لینک  زیر را در باره این آئین به عنوان نمونه برایتان ارسال می دارم: http://www.p

Nov/25/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 301 بازدید 0