آیا مسیحیت به میتراییسم شباهت بیشتری دارد، یا اسلام؟ دیدگ مشاهده پاسخ

اسنادی که اعتقادات مذهب میترائیسم را سندیت ببخشد و تاریخی باشد، وجود ندارد و بسیاری از مسیحیان معتقدند اعتقاداتی که بعداً به میترائیسم منسوب کرده اند، از مسیحیت برداشته شده است. در باره شباهت اسلام و

Jul/23/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 945 بازدید 0  

موضوع مسیحیت دین نیست، از چه تاریخی وارد مسیحیت پروتستان شد مشاهده پاسخ

مسیحیت یکی از ادیان رسمی دنیاست و این را چه کاتولیکها و چه ارتدوکسها و چه پروتستانها به آن معتقدند. اما موضوع مهم این است که مسیحیت تأکید زیاد بر رابطه شخصی با خدا و با یکدیگر دارد تا بر مراسم و سنن م

Jun/29/2017 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 1158 بازدید 1  

آیا تتو کردن روی بدن گناه است؟ مشاهده پاسخ

با توجه به احکام شریعت، هر گونه خالکوبی بدن گناه محسوب می شود (لاویان 19: 28) و این تنها آیه ای است که به این مسئله اشاره می کند و در عهد جدید در باره بدنهایمان در رومیان 12: 1 می فرماید: از شما استدع

Feb/13/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1193 بازدید 1  

چرا باید از شرکت در جشن هالووین اجتناب کنیم؟ مشاهده پاسخ

قاعدتا باید برای آن دسته از افرادی که با کلام خدا آشنایی دارند ،  تصمیم گیری برای شرکت نیافتن در جشن هالوین   بسیار آسان باشد . اما عملا مشاهده می کنیم  که اینگونه نیست ! بسیاری از

Nov/01/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1566 بازدید 4  

فراماسون چیست و انان چه اعتقاداتی دارند؟ مشاهده پاسخ

فراماسون یا ستاره شرق و سازمانهای مخفی مانند آنان در ظاهر گردهم آئیهای بی ضرر می مانند. بسیاری از آنان ظاهرا ایمان به خداوند را رواج می دهند. اما با نگاهی عمیقتر به وضوح دیده می شود که تنها معیار ایما

Oct/11/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1616 بازدید 4  

"جادوگری" یا شامانیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

جادوگری یک جهان بینی مجعول، در تضاد با دیدگاه مسیحیت است که در آن مداخله کننده، بین طبیعت و ماورای طبیعت یک جادوگر نامیده می شود. جادوگری به روح‌باوری مربوط است، اعتقاد به اینکه ارواح در دنیای فی

Oct/06/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1209 بازدید 0