نظر مسیحیت در مورد تناسخ چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت معتقد است که انسان پس از مرگ هویتش حفظ می شود و هویت خود را از دست نمی دهد. فلسفه تناسخ ایراد بزرگی دارد و آن این است که اولا" شخص را در حالت ترس نگه می دارد و این کاری است که شیطان در شخص

Oct/26/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 2608 بازدید 3  

آيا نجات از دست دادنى است؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان قسمتی از وب سایت پرپاسخ را که همین سؤال را پاسخ می دهد، کپی کرده برایتان می فرستم: آیا کسی که به ایمانش عمل نمی کند، نجاتش را از دست خواهد داد؟ هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و

Oct/22/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 564 بازدید 0  

نظرتان در باره صداهای عجیبی که در این اواخر در شهر آستارا در مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه چنین واقعه ای می تواند در اثر اتفاقات زیاد جغرافیایی یا جوی بوقوع بپیوندد، نمی توان نتیجه گیری عجولانه کرد و اینجانب در این مورد نمی توانم نظری بدهم. در ضمن نفیر شیپور فرشتگان در

Sep/03/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 581 بازدید 2  

آیا مسیحیت به میتراییسم شباهت بیشتری دارد، یا اسلام؟ دیدگ مشاهده پاسخ

اسنادی که اعتقادات مذهب میترائیسم را سندیت ببخشد و تاریخی باشد، وجود ندارد و بسیاری از مسیحیان معتقدند اعتقاداتی که بعداً به میترائیسم منسوب کرده اند، از مسیحیت برداشته شده است. در باره شباهت اسلام و

Jul/23/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 921 بازدید 0  

موضوع مسیحیت دین نیست، از چه تاریخی وارد مسیحیت پروتستان شد مشاهده پاسخ

مسیحیت یکی از ادیان رسمی دنیاست و این را چه کاتولیکها و چه ارتدوکسها و چه پروتستانها به آن معتقدند. اما موضوع مهم این است که مسیحیت تأکید زیاد بر رابطه شخصی با خدا و با یکدیگر دارد تا بر مراسم و سنن م

Jun/29/2017 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 1135 بازدید 1  

آیا تتو کردن روی بدن گناه است؟ مشاهده پاسخ

با توجه به احکام شریعت، هر گونه خالکوبی بدن گناه محسوب می شود (لاویان 19: 28) و این تنها آیه ای است که به این مسئله اشاره می کند و در عهد جدید در باره بدنهایمان در رومیان 12: 1 می فرماید: از شما استدع

Feb/13/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1169 بازدید 1