اگر تناسخ واقعیت ندارد، چرا بعضی از مردم زندگی گذشته خود را مشاهده پاسخ

در حالی که کتاب مقدس هرگز به طور خاص به موضوع تناسخ نپرداخته است، کاملاً روشن است که مدل کتاب مقدس زندگی، مرگ و زندگی پس از مرگ می‌باشد که با هر نوع تناسخ مطرح شده در مذاهبی همچون&

Sep/15/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 199 بازدید 1  

من یک هندو هستم، چرا باید به فکر مسیحی شدن باشم؟ مشاهده پاسخ

مقایسه هندوئیسم و مسیحیت کار سختی است، برای اینکه درک هندوئیسم برای جوامع غربی مشکل می باشد. هندوئیسم دارای یک تاریخ غنی و الهیات پیچیده است. شاید هیچ دین دیگری در دنیا به اندازه آن رنگارنگ و متنوع نب

Sep/08/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

دائوئیسم یا تائوئیسم چیست؟ مشاهده پاسخ

تائوئیسم دینی است که اکثر پیروان آن در کشورهای خاور دور مانند چین، مالزی، کره، ژاپن، ویتنام و سنگاپور هستند. تخمین زده شده که چند صد میلیون تن پیرو نوعی از تائوئیسم هستند که 20 تا 30 میلیون نفر از آنه

Sep/08/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 0  

کتاب مقدس درباره کارما چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

کارما یک مفهوم الهیاتی است که در ادیان بودایی و هندویی یافت می شود. این عقیده که روش زندگی ات، کیفیت زندگی بعد از تناسخ را تعیین می کند. اگر در طی این زندگی مهربان، از خود گذشته و مقدس باشی، به یک زند

Sep/08/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 184 بازدید 0  

آیا ویکا جادوگری است؟ مشاهده پاسخ

ویکا یک دین پگانیسم مدرن است که محبوبیت و پذیرش آن در آمریکا و اروپا رو به رشد بوده است. وب سایت ها و کتاب های زیادی وجود دارند که مدعی آموزش ویکای «واقعی» می باشند اما حقیقت این است که هی

Sep/08/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 0  

کتاب مقدس درباره جادوی سفید چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

جادوی سفید به عنوان یک جادوی خوب در برابر جادوی سیاه تصور می شود که نیروی موجودات پلید را تحت تاثیر قرار می دهد. نظریات مختلفی درباره تفاوت بین جادوی سیاه و جادوی سفید وجود دارند، برخی می گویند که آنه

Sep/08/2020 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0