پیامی به مناسبت روز شکرگزاری: شکرگزاری یا قدردانی مفرط چیست؟ مشاهده پاسخ

هیچ وقت مانند سال 2020 زندگی و خدمت شما مورد آزمایش قرار نگرفته. در حالی که به جشن روز شکرگزاری نزدیک می شویم به شکرگزاری مفرط شدیداً نیازمندیم. قدردانی مفرط چیست؟ کتاب مقدس شکرگزاری مفرط را این

Nov/24/2020 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 1  

خواست خدا برای پول من چیست؟ مشاهده پاسخ

مسئله کم پولی اغلب دارای مشکلات خاص خود می باشد. هنگامی که من و کای (همسرم) برای اولین بار در سال 1979 از تگزاس به کالیفرنیای جنوبی نقل مکان کردیم، اندوخته‌ای اندک اما رؤیاهای بزرگ  در

Nov/23/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

دیدگاه کتاب مقدس در مورد اهدای اعضای بدن پس از مرگ چیست؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس توضیح خاصی در مورد اهدای اعضای بدنمان ندارد. پر واضح است که اهدای عضوی از بدن در دوران کتاب مقدس امری ناشناخته بود.  با این حال، آیه های بسیاری وجود دارند که که موارد کاربردی

Nov/23/2020 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 61 بازدید 0  

نقدی بر مبحث آیات منسوخ قرآن (شواهدی از منابع اسلامی) مشاهده پاسخ

در این مقاله فهرستی از بعضی آیات منسوخ شده قرآن را ارائه می دهیم. ما کاملاً واقف بر این امر هستیم که همه مسلمانان نیستند که بالاجماع به مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن معتقدند. بنابر این برای ما قابل درک ا

Nov/10/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 2  

چگونه از زندگی خود بیشترین استفاده را بکنیم؟ مشاهده پاسخ

برای اینکه با زندگی تان چه خواهید کرد سه انتخاب دارید: می‌توانید زندگی خود را با صرف وقت خود برای انجام کارهای بی‌اهمیت هدر دهید یا صرف دست یابی به شهرت کنید و یا چنان در زندگی تان سرمایه گذ

Nov/09/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 2  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101669 بازدید 820  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 86458 بازدید 1094  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47747 بازدید 126  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت درباره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱۸

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 36924 بازدید 11  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21387 بازدید 121  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 86458 بازدید 1094  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 101669 بازدید 820  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 14030 بازدید 143  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 47747 بازدید 126  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21387 بازدید 121