اول پادشاهان باب 18 آیه 11 عوبدیا از کجا می دانسته که ایلیا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر و خوشی، با توجه به اینکه برای ایلیاء اتفاق افتاده بود که غیب شده بود و در جای دیگری ظاهر شده بود، منظور عوبدیاء بالا برده شدنی که در پایان عمر زمینی ایلیاء

Jun/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

برجسته ترین ترجمه های کتاب مقدس کدامند؟ این ترجمه ها چه تفاو مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به زبان فارسی ترجمه شده و تا آنجایی که مطلع هستم چهار ترجمه از کتاب مقدس موجود است: ترجمه قدیم فارسی، ترجمه هزاره نو، ترجمه مژده برای عصر جدید و ترجمه تفسیری کتاب مقدس. بسیاری از مسیحیان

Jun/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

آیا همه ایمانداران روح القدس را دارند؟ مشاهده پاسخ

هیچکس بدون عمل و دخالت روح القدس نمی تواند عیسی را خداوند اعتراف کند و مسلماً کسانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شان ایمان آورده اند، روح القدس را دارند و روح القدس در قلوب آنها ساکن ش

Jun/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

در مسیحیت شخص زمانی می تواند طلاق بگیرد که 1. خیانت کرده باش مشاهده پاسخ

از کل مطالب کتاب مقدس روشن است که هر گونه سوء استفاده یا تجاوز یا خیانت یا اذیت و آزار از جانب زن یا شوهر در روابط زناشویی می تواند باعث طلاق و جدایی میان زنان و شوهران شود. مسلماً مسیحیت در امر طلاق

Jun/16/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

چند سؤال داشتم: اول اینکه آیا خود ارضایی در دین مسیحیت نیز گ مشاهده پاسخ

در باره دو سؤال از سؤالات شما پاسخ کتاب مقدس به شرح زیر است: 1- اگر شخصی زنا کرده باشد و از صمیم قلب از گناه خود پشیمان شده و توبه کرده باشد و تصمیم بگیرد که گناه خود را ترک کند و دیگر به آن منجلاب

Jun/15/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 81192 بازدید 729  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73077 بازدید 1005  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 37048 بازدید 54  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20586 بازدید 107  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20107 بازدید 87  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73077 بازدید 1005  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 81192 بازدید 729  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13043 بازدید 129  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20586 بازدید 107  

معجزاتی که به قرآن نسبت داده می شود!!! مشاهده پاسخ

مفسران اسلامی بر این باورند که در قرآن معجزات متعددی ذکر شده وتلاشهای مستمری انجام داده اند تا برای این معجزات تأییدی علمی فراهم نمایند. بی خبر از اینکه این گونه ادعاها بیشتر مستوجب بدنامی قرآن و به س

Feb/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 7378 بازدید 98