من در کشور آلمان هستم و می خواهم با کمال میل تفسیر کاربردی ک مشاهده پاسخ

برای تهیه تفسیر کاربردی کتاب مقدس می توانید به وب سایت زیر مراجعه کرده و بصورت آنلاین این کتاب را درخواست کنید و در اسرع وقت برای شما فرستاده خواهد شد: https://222publications.com/fa در محبت مسی

Mar/20 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 1  

دوستی مسلمان با اصرار بر اینکه در قرآن کلی معجزه است برام آی مشاهده پاسخ

در باره معجزه شکل گیری جنین در قرآن مقاله ای در وب سایت پرپاسخ موجود است که این مسئله را به نقد در آورده است. در زیر برایتان این مقاله را می فرستم. در ضمن در حال تهیه پاسخ های مستند در باره چهار

Mar/20 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 49 مشاهده شده 1  

چرا یعقوب با خدا کشتی گرفت و چه طور بر خدا پیروز شد آیا با خ مشاهده پاسخ

در داستان یعقوب در کتاب پیدایش در مورد مردی سخن می گوید که یعقوب با او تا صبح کشتی گرفت. این مرد به احتمال قوی فرشته ای بوده است و یعقوب نه با خدا بلکه با فرشته خدا کشتی گرفت و چون با فرشته خدا کشتی گ

Mar/20 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21392 مشاهده شده 412  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17869 مشاهده شده 280  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17803 مشاهده شده 275  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21392 مشاهده شده 412  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17869 مشاهده شده 280  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17803 مشاهده شده 275