نظر شما درباره تعلیم کلیسای بِتِل که به سر مزار واعظان و قد مشاهده پاسخ

بنده هیچوقت چنین چیزی در باره کلیسای بِتِل در رِدینگ کالیفرنیا نشنیده ام و ندیده ام که شبان ارشد این کلیسا بیل جانسون می باشد. احتمالاً شما در باره کلیسای دیگری اشاره دارید! در هر صورت اگر اطلاعا

Oct/18/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

در عهد جدید و بعد از روز پنتیکاست آیا اتفاقی در خواب برای ر مشاهده پاسخ

چنین تعلیمی که در سؤالتان ذکر کردید، مطابق تعلیم کتاب مقدس نیست. بنده به دو آیه  برای نمونه از عهدجدید در روز پنتیکاست و پس از آن اشاره می کنم که به خوابها پس از روز پنتیکاست نیز ا

Oct/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

چرا ملكوت خداوند به آنانی تعلق دارد كه مانند کودکان باشند؟ م مشاهده پاسخ

مقصود عیسی مسیح از پذیرش ملکوت خدا مانند یک طفل این بود که مانند یک طفل با ایمانی ساده و معصوم که از خدا دریافت می کنیم وارد ملکوت خدا شویم. در ضمن عیسی مسیح فرمود تا از سر نو مولود نگردید، وارد ملکوت

Oct/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

می خواستم در مورد بدعت نهضت کلیسایی بِتِل بپرسم؟ مشاهده پاسخ

اولاً شما چگونه با این نتیجه رسیده اید که کلیسای بِتِل (اگر مقصودتان کلیسای بِتِل در شهر رِدینگ می باشد) یک بدعت می باشد و در ثانی باید بگویم که شخصاً برکات زیادی از پیامها و شهادتهای شفا و معجزاتی که

Oct/13/2019 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 100552 بازدید 770  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85361 بازدید 1047  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 46484 بازدید 86  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20766 بازدید 107  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20285 بازدید 87  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85361 بازدید 1047  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 100552 بازدید 770  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13292 بازدید 129  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20766 بازدید 107  

معجزاتی که به قرآن نسبت داده می شود!!! مشاهده پاسخ

مفسران اسلامی بر این باورند که در قرآن معجزات متعددی ذکر شده وتلاشهای مستمری انجام داده اند تا برای این معجزات تأییدی علمی فراهم نمایند. بی خبر از اینکه این گونه ادعاها بیشتر مستوجب بدنامی قرآن و به س

Feb/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 7604 بازدید 98