عیسی مسیح چند سال خدمت کرد؟ لطفاً با ذکر آیات مربوطه؟ مشاهده پاسخ

بر اساس لوقا 3: 23 عیسی مسیح در زمان تعمید آب خود به دست یحیی، نزدیک سی سال عمر داشت و بر اساس داده های تاریخی که زمان مصلوب شدن مسیح در آن قید شده و نیز محاسبه ایام خدمت او که در انجیل لوقا مخصوصاً ب

Aug/21/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 1  

پایان نامه بنده در رابطه با توکل به خداوند می باشد و قصد دار مشاهده پاسخ

کتابهای بسیار زیادی در رابطه با توکل و اعتماد به خدا نوشته شده و شما می توانید در بخش کتابخانه وب سایت پرپاسخ به آنها مراجعه کنید. در ضمن کپی دو مقاله به زبان انگلیسی در زیر برای شما ارسال می

Aug/20/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 0  

درود بر شما، آیا علاقه به دین مسیح و ترک اسلام و شیعه بودن ک مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم ، این امری تازه نیست که مسیحیان مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار می گیرند و دستگیر می شوند و به زندان انداخته می شوند و حتی به قتل می رسند، تنها به خاطر اینکه به عیسی مسیح به

Aug/19/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 120 بازدید 1  

من می خواهم مسیحی شوم ولی در کشور من ممنوع است! چی کار باید مشاهده پاسخ

بابت علاقه شما برای ایمان آوردن به عیسی مسیح و آشنایی با ایمان مسیحی بسیار خوشوقتیم. جهت کمک و یاری شما، آدرس ایمیل شما را به تیم پیگیری پرپاسخ ارسال می دارم تا در اسرع وقت با شما تماسهای لازم را ا

Aug/16/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 2  

آیا به قدرت دعاهای خود باور دارید؟ مشاهده پاسخ

آیا به قدرت دعاهای خود باور دارید؟ یعقوب 5: 16 آیا واقعاً دعا تغییر و دگرگونی خاصی ایجاد می کند؟ قطعاً دعا تغییر بی نظیری ایجاد می کند چون خدای زنده ما یعنی روح القدس در درون ما که دعا می

Aug/16/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 1  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 100267 بازدید 770  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85237 بازدید 1046  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 46305 بازدید 86  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20686 بازدید 107  

گسستگی و پراکندگی عبارات قرآن مشاهده پاسخ

یکی از خوانندگان مقالات اینجانب در سایت پرپاسخ، در پیامی نقل کردند که  با خواندن مقالات شما، موثق بودن متون قرآن  به چالش کشیده شده و اثبات نبوت محمد به عنوان فردی از سوی خدا و آسم

Jun/29/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20206 بازدید 87  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85237 بازدید 1046  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 100267 بازدید 770  

نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13159 بازدید 129  

نقدی بر برده داری در اسلام مشاهده پاسخ

موضوع برده داری در اسلام موجب آن  شده است  که طرفداران اسلام در توجیه این مسئله گام هایی بردارند. دراین راستا، آنها مدعی هستند که امروزه اسلام انواع برده داری را منع کرده و فقط ب

Jun/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 20686 بازدید 107  

معجزاتی که به قرآن نسبت داده می شود!!! مشاهده پاسخ

مفسران اسلامی بر این باورند که در قرآن معجزات متعددی ذکر شده وتلاشهای مستمری انجام داده اند تا برای این معجزات تأییدی علمی فراهم نمایند. بی خبر از اینکه این گونه ادعاها بیشتر مستوجب بدنامی قرآن و به س

Feb/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 7484 بازدید 98