اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند.

تاريخچه اسلام

در قرن هفتم، محمد ادعا كرد كه فرشته خدا جبرائيل را ملاقات كرده است. در طول اين ملاقاتها با جبرائيل، كه حدود ٢٣ سال و تا زمان مرگ او به طول انجاميد، فرشته كلام الله ( واژه عربى كه مسلمانان براى خدا استفاده مى كنند) را ظاهرا" بر محمد آشكار مى كرده. اين وحى ديكته شده، قرآن، يعنى كتاب مقدس اسلام را تشكيل داد. اسلام در لغت به معناى" تسليم و گردن نهادن است" كه از ريشه كلمه اى كه به معنى "صحت و عافيت" است مشتق شده است. كلمه مسلمان به معناى "تسليم مطلق به الله" مى باشد.

تعاليم اسلام

مسلمانان تعاليم خود را در شش بند اعتقادى خلاصه مى كنند:

اعتقاد به خداى واحد: مسلمانان معتقدند كه الله يكى است، ابدى، خالق، و قادرمطلق
 اعتقاد به فرشتگان
اعتقاد به پيامبران: پيامبران شامل پيامبران كتاب مقدس مى باشد كه به محمد ختم مى شوند كه آخرين رسول الله مى باشد.


 اعتقاد به آیات خدا: مسلمانان بخش های خاصی از کتاب مقدس را، يعنى تورات و اناجيل را قبول دارند.  آنها باور دارند که قرآن کلام  ازلى و كامل خداست.
اعتقاد به روز قیامت و آخرت: هر کس برای قضاوت بر خواهد خاست و به بهشت یا دوزخ فرستاده خواهد شد.
 اعتقاد به قضا و قدر: مسلمانان معتقدند كه خدا هرچیز را که اتفاق خواهد افتاد مقرر کرده است. مسلمانان به حاکمیت خدا  با عبارت مکررخود انشاالله، به معناى، "اگر خدا بخواهد" شهادت مى دهند.


پنج رکن اسلام

این پنج اصل چارچوب اطاعت برای مسلمانان را تشكيل مى دهد:

١-شهادت ایمان (شهادت): "لا اله الا الله . محمد رسول الله " این به این معنی مى باشد كه "هیچ خدایی جز الله وجود ندارد. ومحمد رسول خدا است." یک فرد می تواند با بیان این ذكر، مسلمان شود. شهادت نشان می دهد که یک مسلمان تنها معتقد به الله  به عنوان خداست و معتقد است که محمد چنين خدايي را آشكار و معرفى مى كند.

٢-نماز (صلات): پنج مرتبه مراسم نماز باید هر روز انجام شود.

٣-دادن (زکات):  زکات درصد معینی است که یک بار در سال بايد پرداخت شود.

٤- روزه (صوم): مسلمانان در ماه نهم تقویم اسلامی در ماه رمضان روزه مى گيرند. آنها نباید از طلوع تا غروب آفتاب بخورند يا بياشامند.

٥- زیارت (حج): اگر از نظر فیزیکی و مالی ممکن باشد، یک مسلمان باید حداقل یک بار در زندگى به زیارت مکه در عربستان سعودی برود. مراسم حج در ماه دوازدهم تقویم اسلامی انجام مى شود.

ورود یک مسلمان  به بهشت منوط به اطاعت از این پنج أصل مى باشد. با این حال، خدا ممكن است او را نپذيرد. حتی محمد خود مطمئن نبود که آیا خدا  او را به بهشت  مى پذيرد (سوره ٤٦: ٩ حدیث ٥ . ٢٦٦).

 ارزیابی اسلام

در مقایسه با مسیحیت، اسلام شباهتهايى دارد اما داراى تفاوت قابل توجهی نيز وجود دارد. مانند مسیحیت، اسلام آيين توحیدی است. با این حال، مسلمانان تثلیث را كه به اين معنی باشد كه خدا خود را در سه شخص: پدر، پسر و روح القدس آشكار كرده است، رد مى كنند.

مسلمانان ادعا مى كنند که عیسی یکی از مهم ترین پیامبران است اما پسر خدا نيست. اسلام ادعا می کند که عیسی ، هر چند از یک باکره به دنيا آمد اما مثل آدم آفريده شده است. مسلمانان باور ندارند كه عیسی بر روی صلیب جان داد. آنها نمی فهمند كه چرا خدا اجازه مى دهد حضرت عیسی (کلمه اسلامی برای "عیسی") با مرگی دردناك و با شكنجه بميرد. اما انجیل نشان می دهد که چگونه مرگ پسر کامل خدا به جهت فديه گناهان ايمانداران ضرورى بود (اشعیا ٥٣: ٥-٦؛ یوحنا ٣: ١٦ ؛ ١٤: ٦؛ اول پطرس ٢ : ٢٤ ).

اسلام می آموزد که قرآن قدرت نهایی و آخرین وحی خدا است. حال آنكه، کتاب مقدس در قرن اول با کتاب مكاشفه به پایان مى رسد وبه هر کسی كه چيزى بر کلام خدا اضافه و يا كم كند هشدار مى دهد (تثنیه 4: 2؛ امثال 30: 6؛ غلاطیان 1: 6-12؛ مکاشفه 22 :18). قرآن، به عنوان ادعايى افزوده بر کلام خدا، به طور مستقیم از فرمان خدا نااطاعتى كرده است.

مسلمانان معتقدند که بهشت  از طریق نگه داشتن پنج ركن دين دست يافتنى مى باشد. کتاب مقدس، در مقابل، نشان می دهد که انسان گناهکار هرگز نمی تواند به معيارقدوسيت خداى قدوس برسد (رومیان ٣: ٢٣؛ ٦: ٢٣). فقط به فيض خدا ممکن است گناهکاران از طریق توبه وایمان به عیسی نجات را دريافت كنند (اعمال رسولان 20 :21؛ افسسیان 2: 8-9).

به دليل وجود این تفاوت های اساسی و تناقضات، اسلام و مسیحیت نمی توانند هر دو درست باشند. کتاب مقدس و قرآن نمی توانند هر دو کلام خدا باشند. حقیقت عواقب و نتايج ابدى در پى خواهد داشت.

عيسى فرمود : “ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفته اند. روح خدا را اینگونه تشخیص می دهیم: هر روحی که بر آمدن عیسی مسیح در جسمِ بشری اقرار می کند، از خداست. و هر روحی که بر عیسی اقرار نمی کند، از خدا نیست، بلکه همان روحِ ’ضدّمسیح‘ است که شنیده اید می آید و هم اکنون نیز در دنیاست.” (اول يوحنا ٤: ١-٤ ؛ همچنين يوحنا ٣: ٣٥- ٣٦).

منابعى كه توصیه می شود: پاسخ اسلام: هلال ماه در نور صلیب توسط نورمن گایسلر Norm Geisler و نرم أفزار کتاب مقدس..

منبع: www.answeringislam.org
ترجمه: الهام ربیع نژاد

Jan/28/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1512 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر