آیا در کتاب مقدس آیاتی در تأیید این مسئله که کسی قادر به تحریف کلام خدا نیست وجود دارد؟

در کتاب مقدس بارها اشاره شده که خدا، حافظ کلام خود می باشد. در مزمور 119 به این مسئله بسیار برخورد می کنیم و نیز عیسی مسیح فرمود: " آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد."(متی 24: 35) و نیز در (متی 5: 18) عیسی مسیح فرمود: " تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود."

و در (مکاشفه 22: 18) می فرماید: "زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود."

و آیات زیاد دیگر در تأئید این مسئله در کتاب مقدس به فراوانی وجود دارند.

Jan/30/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر