در فرهنگ اسلامی میان بهشت و جهنم محلی به نام برزخ وجود دارد. که همه در انجا میمانند (بعد از مرگ) تا روزی که برانگیخته شوند. می خواستم بدونم در مسیحیت هم همچنین هست؟ یا نه وقتی انسان میمیره بلافاصله به بهشت و جهنم میروند (پس از داوری و غیره)

در آخرت شناسی کتاب مقدس، موضوعی به نام برزخ وجود ندارد و ایمان اصیل مسیحی به وجود برزخ معتقد نیست. شخص پس از مرگش در روز داوری یا به جهنم و یا به بهشت منتقل می شود. برای اطلاعات بیشتر مقالاتی که در قسمت بهشت و جهنم نوشته شده مطالعه بفرمایید.

با تشکر فراوان،

موفق و سربلند باشید.

کشیش ورژ باباخانی

Jun/10/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 284 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر