چرا خداوند حیوانات ناپاک را آفرید و چرا نسل آنها را منقرض نکرد؟

حیوانات ناپاک بیهوده آفریده نشده اند و موارد استفاده دیگری غیر از خوردن دارند. مثلا" الاغ و اسب برای بردن بار و سواری استفاده می شدند و هنوز نیز در بعضی جاها از آنها استفاده می شود و در جاهایی که اتومبیل قادر به رفتن به آنجا نیست حتی در کشورهای پیشرفته نیز از الاغ و قاطر و اسب استفاده می شود. حیوانات ناپاک دیگر نیز موارد استفاده گوناگون دارند.

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/31/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 521 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر