کدام یک از ترجمه ها ی فارسی کتاب مقدس ترجمه ساده و قابل فهم تری نسبت به بقیه ترجمه ها می باشد؟

ترجمه تفسیری کتاب مقدس، ساده ترین ترجمه ای است که برای درک راحت کتاب مقدس در حال حاضر موجود است. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/19/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 260 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر