چطور میشود صدای روح القدس خداوند را شنید؟ چطور میشود صدای روح القدس را تشخیص داد؟ منظور از نقشه خداوند در زندگی یک ایماندار چیست؟

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب مقدس است و بر خلاف آن چیزی نخواهد گفت.

خدا از طریق کتاب مقدس، از طریق موعظه ها و پیغامهای کلیسایی، از طریق ایمانداران، از طریق وجدانمان و هزازان هزار طریق مختلف با ایماندارانش صحبت می کند. 

منظور از نقشه خدا در زندگی یک ایماندار این است: خدا نقشه ای کلی دارد که در جهان عملی می شود و خواهد شد. اما نقشه هایی جزئی نیز وجود دارند که در زندگی های شخصی ما عملی می شوند. مانند تشخیص اینکه چه رشته ای را برای آینده زندگیمان مطالعه کنیم. یا چه شغلی داشته باشیم و با با چه کسی ازدواج کنیم. همه اینها چیزهایی است که خدا می تواند نقشه خود را برای ما از طریق کلامش و روشهایی که در بالا قید شد به ما نشان دهد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/08/2017 دعا و پرستش Vrezh Babakhani 800 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر